Blod- og knoglemarvssygdomme samt lymfeknudesygdomme:

Hovedparten af prøverne er blod, knoglemarv og lymfeknuder. En del prøver er dog af anden natur eksempelvis cerebrospinalvæske, splenektomier, ekstranodale lymfomer mv.

Bryst:

Undersøgelser af vævs- og celleprøver fra patienter med knuder i brystet eller evt. forkalkninger opdaget ved mammografiscreening med henblik på at afgøre, om disse er godartede eller ondartede. Desuden undersøgelse af operationspræparater, hvor størstedelen stammer fra kvinder opereret for brystkræft. Undersøgelserne af sidstnævnte præparater har til hensigt at vurdere alvoren af kræftsygdommen, samt hvor langt denne er fremskredet, således at der ved multidisciplinær konference kan planlægges evt. efterfølgende kemoterapi og/eller strålebehandling efter gældende retningslinjer. Vævsanalyserne omfatter endvidere vurdering af cellekomponenter (receptorer) samt i nogen tilfælde genudtryksanalyser, som alle er vigtige for planlægningen af efterbehandling på kræftafdelingen.

Gynækologisk patologi:

Vævsundersøgelser af skrab, biopsier og operationspræparater. Der kan være tale om præparater fra vulva, vagina, uterus, ovarier, tuba, placenta og peritoneum, hvor den patologiske undersøgelse skal beskrive evt. sygdomsprocesser.

Hjerte patologi:

Kræver stor specialviden og udføres på universitetssygehuse.

Hjertetransplantationsbiopsier udtages med regelmæssige mellemrum efter skema og undersøges primært med henblik på afstødning, men også andre forandringer som amyloidose påvises. Det explanterede hjerte undersøges i samarbejde med retsmedicinerne. De fleste transplantationsbiopsier tages som hasteprøver, dvs. at modtager vi biopsien inden kl. 11.00 afgives svar samme dag. Da afdelingen ikke har vagtordning er der kun mulighed for svar i dagtiden.

Hudpatologi:

Vævsprøver udtaget af praktiserende læger, speciallæger, plastikkirurgisk afdeling og

hudafdelingen. Vævsprøver tages som biopsier, fjernelse af hudområder samt hudstansebiopsier der specielt benyttes ved diagnostik af inflammatoriske hudlidelser som fx psoriasis og eksem. Mange prøver vedrører hudens maligne tumorer herunder malignt melanom. Udover diagnostik af hudens maligne tumorer er et væsentligt arbejdsområde frysemikroskopi, således at der sikres frie resektionsrande ved de ofte meget omfattende plastikkirurgiske indgreb. Der er et tæt samarbejde med de udredende og behandlende afdelinger og derfor afholdelse af en del konferencer.

Knogle- og bløddele:

Diagnostikken foregår i tæt samarbejde med sarkomcentret ved Aarhus Universitetshospital, der i praksis varetager lands- og landsdelsfunktion indenfor diagnostik og behandling af svulster i bevægeapparatet.

Lever- og bugspytkirtlen:

Sygdomme i bugspytkirtel og lever samt galdeveje. Leverbiopsier stammer

dels fra primære eller sekundære levertumorer, dels fra patienter med

ikke-neoplastiske leversygdomme og levertransplanterede patienter. Patienterne diskuteres på multidisciplinær konference.

Lunge- og thoraxpatologi:

Undersøgelser af væv fra thorax, herunder lunger, pleura, pericardium og thymus. Der varetages diagnostik af både medicinske lungesygdomme (herunder forskellige former for lungefibrose) og neoplastiske sygdomme inkl. undersøgelse af prædiktive onkologirelaterede markører samt vurdering af operationspræparater (mhp bl.a. radikalitet og tumorstørrelse). Derudover laves undersøgelser af mediastinale lymfeknuder i forbindelse med stadieinddeling af lungetumorer.

Der undersøges mange forskellige materialetyper inkl. bronkoskopiske biopsier/materialer (tangbiopsier, finnålsaspirater, børstebiopsier, bronkoalveolær lavage), finnålsaspirater, grovnålsbiopsier, pleuravæske, perikardievæske, torakoskopiske pleurabiopsier og resektater fra lunge og mediastinum. Der er et tæt samarbejde med de udredende og behandlende afdelinger og derfor deltagelse i mange multidisciplinære teamkonferencer.

Mave- og tarmkanalen:

Diagnostik af sygdomme som udgår fra mave, tarm og analkanal. Det omfatter processer fra slimhinder såvel som sygdomme i tilstødende bløddelsstrukturer og membranøse beklædninger. Der undersøges biopsier/polypper i forbindelse med screeningsprogrammet for tarmkræft. Supplerende vævsanalyser omfatter endvidere vurdering af cellekomponenter (receptorer) samt i nogen tilfælde genudtryksanalyser, som alle er vigtige for planlægningen af efterbehandling på kræftafdelingen. Der deltages i flere multidisciplinære konferencer.

Medicinske nyresygdomme:

Nyretransplanationsbiopsierne tages ved påvirkning af nyrefunktionen. Explanterede nyrer undersøges mhp grundliggende sygdom.

De fleste transplantationsbiopsier tages som hasteprøver, dvs. at modtager vi biopsien inden kl. 9.30 afgives svar samme dag. Da afdelingen ikke har vagtordning er der kun mulighed for svar i dagtiden.

Muskler og perifere nerver:

Undersøgelser af biopsimateriale væsentligst på frysesnit med immunhistokemi og enzymhistokemi på alle samt elektronmikroskopi på de fleste af biopsierne. Sygdomme: myopatier, denervations- og inflammatoriske tilstande samt dystrofier.

Neuropatologi:

Omfatter undersøgelse af hjernevæv ved sygdomme som tumorer, inflammationer, traumer, medfødte evt. arvelige sygdomme, epilepsi og demenstilstande. Hjernetumorer kræver ofte omfattende immunhistokemiske farvninger og molekylær analyser som NGS og methyleringsundersøgelser.

Obduktioner af fostre og dødfødte:

Foretages mhp evt. misdannelser og gentagelsesrisiko. Udføres aktuelt i samarbejde med OUH.

Skjoldbruskkirtel, biskjoldbruskkirtel og binyre:

Undersøgelse af vævs- og celleprøver samt operationspræparater fra disse organer. Der varetages diagnostik af både hormonelle og neoplastiske sygdomme.

Urinveje, prostata, penis, nyre og testikler:

Diagnostik med henblik på afklaring og diagnostik af præmaligne og maligne forandringer. Desuden undersøges der bl.a. for cystiske nyresygdomme og infertilitet. Der er et tæt samarbejde med de udredende og behandlende afdelinger og derfor deltagelse i mange multidisciplinære teamkonferencer.

Øre-næse-hals samt mundhule og tænder:

Problematikken er ofte, hvorvidt slimhindeforandringer eller en forstørret lymfeknude på halsen repræsenterer malignitet. Et diagnostisk vanskeligt område er

spytkirteltumorer, som ofte kræver immunhistokemiske farvninger. En del af præparaterne indeholder knogle og forlænget svartid pga afkalkning må påregnes.