Fremadrettet skal ydelser hos Patologi bestilles igennem WebReq. Den elektroniske rekvirering øger patientsikkerheden og nedbringer svartiden. Patologisvaret returneres elektronisk og kan direkte implementeres i patientens journal.

Anvender klinikken ikke i forvejen WebReq til rekvirering af analyser på patologiske og mikrobiologiske afdelinger, skal klinikken kontakte firmaet Medcom www.medcom.dk, Heidi Skram. Hun er orienteret og vil hjælpe med at oprette jer i systemet.

I AKUTTE tilfælde kan denne rekvisitionsblanket anvendes:

Elektronisk rekvisition til privathosp.og tandlæger (pdf)

HUSK at påføre ydernummer.