Udsættelse af AWBS 2024

I øjeblikket ruller en række besparelser ud over sundhedsområdet i de danske regioner. Det har ikke mindst været tilfældet i Region Midtjylland og ved AUH, hvor de ekstraordinære besparelser har ført til begrænsninger i aktiviteten og mulighed for deltagelse i aktiviteter, der har betydning for den daglige drift.  

Det er derfor besluttet at udsætte næste AWBS til den 13. og 14. maj, 2025.

Arbejdet med at planlægge programmet til 2025 er allerede i gang, og det forventes, at hovedparten af såvel det sygeplejefaglige som det lægefaglige indhold fra 2024, bliver inkluderet i programmet for AWBS 2025.

Kontakt

Fagligt indhold

Peer Christiansen, professor, peerchri@rm.dk, +45 2370 8191

Pernille Bech, projektsygeplejerske, perblu@rm.dk, +45 3052 1392

Sekretariat

Bente Bergheim Rodt, lægesekretær, berodt@rm.dk, +45 2370 9584