Læger

Vedr. uddannelse af læger henvises der i øjeblikket til:

Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgisk hjemmeside

Kontakt

Uddannelsesansvarlig overlæge, Mille Sværdborg, milsva@rm.dk

 

Medicinstuderende

Klinisk ophold på Plastik- og Brystkirurgi,
ansvarlig afdelingslæge, Hans Henrik Møller Nielsen, hansnl@rm.dk

Kontakt

Klinisk Sygeplejespecialist, Annette Zøylner ingrzoey@rm.dk

Plejepersonale

Plastik- og Brystkirurgisk uddanner sygeplejestuderende fra VIA University College og modtager studerende fra campusser flere steder i Region Midtjylland. Derudover uddannes der social- og sundhedsassistentelever fra SOSU Østjylland, der har skoler i Aarhus, Skanderborg og Silkeborg. 

Afdelingen tager imod sygeplejestuderende på flere semestre og social- og sundhedsassistentelever i deres sidste del af uddannelsen. 

Uddannelsen af sygeplejestuderende varetages primært i sengeafsnittet og Brystklinikken med ophold i Plastikkirurgisk Ambulatorium og på operationsgangen. Uddannelsen af social- og sundhedsassistentelever varetages hovedsagligt i sengeafsnittet.

Vejledertemaet udgøres af den uddannelsansvarlige sygeplejerske og de kliniske vejledere, der sammen med afdelingssygeplejersken er ansvarlige for tilrettelæggelsen af de forskellige forløb i afdelingen.

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske og klinisk vejleder

Mette Koustrup Pedersen; mailto:mepede@rm.dk

Klinisk vejleder

Mette Kruse Andersen; mailto:memadsen@rm.dk

Klinisk vejleder

Dorthe Munch Simonsen; mailto:dortsimo@rm.dk

Praktikvejleder (Sosu-uddannelsen)

Janne Buddig Wøhlk; mailto:jannwoeh@rm.dk

Lægesekretærer

Plastik- og Brystkirurgi modtager 2-3 lægesekretærelever årligt fra Aarhus Business College. Eleverne kan både komme i begyndelsen og i slutningen af deres uddannelsesforløb. Under opholdet i afdelingen er eleverne hovedsageligt i ambulatoriet og i sengeafsnittet. Lægesekretærerne på disse to lokaliteter varetager primært deres oplæring.

Den elevansvarlige lægesekretær tilrettelægger elevernes forløb i afdelingen.

Yderligere oplysninger om uddannelsen af lægesekretærer på Aarhus Universitetshospital.

Kontakt

Elevansvarlig lægesekretær. Anna Louise Sørensen, annlouso@rm.dk