MR_SKS_690x345.jpg

Radiografi er at forene og anvende viden om mennesket og teknologi, så mennesket er i centrum ved billeddiagnostisk undersøgelse og behandling samt ved stråleterapi.

Vi yder den bedste behandling med respekt for det enkelte menneske

Radiografien tager afsæt i et fagligt og professionelt perspektiv således, at der skabes rum og åbenhed for patientens individualitet. Vi er imødekommende og godt forberedte på patienten, idet vi har indsigt i og viden om det aktuelle sygdomsforløb og vi er opmærksomme på patientens behov.

Vi udfører radiografi, der afspejler høj professionalitet og fleksibilitet. Vi udfører den undersøgelsesmetode, der bedst muligt danner grundlag for diagnose og eventuel videre behandling med de færrest mulige risici for patienten - herunder røntgenstråling, kontraststof, magnetisme.

Kendetegn

Kendetegn ved radiografien er, at vi viser omsorg for patienten, er nærværende og lytter. Vi udfører undersøgelser med høj fagligt fokus og omhyggelighed, vi har kvalitetssikrede arbejdsgange, der er beskrevet og dokumenteret ved hjælp af instrukser og procedurer.

Vi skaber resultater gennem samarbejde

I radiografien bidrager vi til, at patienten oplever en overordnet sammenhæng i undersøgelsesforløbet. Vi gør brug af hinandens viden og kompetencer i planlægning og udførelse af undersøgelser. Vi koordinerer og samarbejder med andre afdelinger og praktiserende læger om patientens forløb.

Vi involverer patient og pårørende i undersøgelsesforløbet igennem klar og tydelig kommunikation med udgangspunkt i patientens behov.

Kendtegn 

Kendetegn for radiografien er, at vi arbejder bevidst med, at patienten føler sig tryg og i professionelle hænder.

Vi spiller en aktiv rolle i sundhedsvæsenets udvikling regionalt, nationalt og internationalt

Vi deltager aktivt i netværk, faglige foreninger og kongresser i og udenfor landets grænser for faglig ajourføring og udvikling af radiografien.

Vi arrangerer og deltager i udveksling og studiebesøg med henblik på sikring af kvalitet og udvikling i sundhedsvæsenets behandlingstilbud.

Vi organiserer os fleksibelt og innovativt for at imødekomme sundhedsstyrelsens anbefalinger og folketingsbeslutninger - så som kræftpakkeforløb, screeningstiltag og udredningsgarantier.

Kendetegn

ved radiografien er, at vi dokumenterer, underviser, vidensdeler og debatterer i regionale, nationale og internationale fora.

Vi uddanner og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere

Vi uddanner og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere til at varetage teknologisk højt specialiserede undersøgelsesforløb. Det radiograffaglige personale har en faglig stolthed baseret på stor praktisk erfaring og omfattende teoretisk viden.

Den teknologiske udvikling indenfor radiografien samt nye behandlingsmetoder stiller krav om vedvarende læring og nye kompetencer.

Kendetegn

Kendetegn ved radiografien er, at vi udviser engagement og ansvarlighed i læring, og vi står til rådighed med den nyeste viden. Vi er højt kvalificerede til at uddanne radiografstuderende. Vi har et struktureret oplærings- og uddannelsesforløb for alle nyansatte. 

Vi udfører omfattende forskning på højt internationalt niveau til gavn for patienterne

Vi forankrer og bruger forskningsresultater i vores undersøgelsesforløb. Forskningsprojekter tager udgangspunkt i radiografien, men understøtter også lægefaglig forskning.

Vi har tæt forskningssamarbejde med universitetet og hospitalets kliniske afdelinger. Afdelingen har egen forskningsenhed med ph.d.-studerende inden for radiografien.

Kendetegn 

Kendetegn ved radiografien er, at vi i forskning og udvikling tager udgangspunkt i patientens behov og teknologisk kunnen. Vi har fokus på at sikre ensartethed, kontinuitet og forbedring i patientforløbene.