Betaling af tandbehandling før behandling

Information for patienter, som skal i strålebehandling eller i højdosis kemobehandling og patienter, som skal hjerteklapopereres eller organtransplanteres.

Betaling af tandbehandling efter behandling, §166

Information for patienter, som har betydelige tandproblemer som følge af strålebehandling, kemobehandling eller Sjøgrens Syndrom.

Tandskader opstået på hospitalet

Tandskader opstår oftest i forbindelse med intubering eller skopi af lunger og mave/tarm. Patienter, som bliver påført en tandskade i forbindelse med behandling eller undersøgelse, har mulighed for at søge erstatning.