Flytter du før du fylder 18 år

Er du blevet tilknyttet Regionstandplejen så er det den kommunale tandpleje (din skoletandlæge), der hjælper med at du fortsat beholder din tilknytning. Flytter du inden for Region Midt vil det ske helt automatisk og igangværende behandling fortsættes.

Flytter du til en anden region er det ofte en fordel at din tandlæge giver os besked så dine papirer kan overflyttes til den nye region. Den nye region vil så fremover være den der skal kontaktes.

Flytter du efter du er blevet 18 år

Når du flytter efter du er blevet 18 år inden for Region Midt sker der ingen ændringer. Flytter du til en anden region er det den nye region, der har ansvaret for din behandling og betalingen af denne. 
Din tandlæge skal altid henvende sig til din bopælsregion før du skal have udført en behandling, som betales af regionen.

Flytter du under en igangværende behandling

Når du flytter under en igangværende behandling er det vigtigt at Regionstandplejen får besked. Regionstandplejen i den region du er flyttet til skal godkende den fortsatte behandling og prisen. Tal med din tandlæge, så han kan give Regionstandplejen besked.

Flytter du til udlandet

Der er mange forskellige regler nå du flytter til udlandet. De enkelte tilfælde vurderes ud fra den konkrete situation. Vi vil kunne rådgive dig og din tandlæge om hvordan du er stillet økonomisk.