Samarbejdsaftale mellem Regionstandplejen og Tandlægeforeningen for Region Midt (Oktober 2010)

Aftalen indeholder retningslinjer for tandimplantatbehandling udført i privat praksis på patienter, som er berettiget til tilskud efter Sundhedslovens § 162. De indgåede vejledene maksimalpriser fremgår nedenfor (det er ikke normalpriser).

Såfremt maksimalpriserne benyttes forudsætter det udførlig begrundelse, ellers nedsættes overslaget.

Behandlingen forventes udført således, at den opfylder noterede deklarationer: 

Godkendelse af prisoverslag

Den samlede behandlingsplan skal godkendes i Regionstandplejen. Egentlig behandling må ikke påbegyndes før behandlingsplanen er godkendt i Regionstandplejen. 
Aftalen træder i kraft fra december 2009. Godkendte behandlingsforslag/pris-overslag før denne dato er ikke omfattet af denne aftale. 

Flere involverede behandlere

NB: I de tilfælde, hvor der er flere tandlæger involveret i en behandling, betaler Region Midt gerne delregninger fra eventuelle underleverandører. I disse tilfælde betragtes den tandlæge, som indsender behandlingsplanen som tovholder. Tovholderen er ansvarlig for, at den samlede pris holdes indenfor det aftalte beløb.

Enkeltfaset implantatbehandling:

Det aftales, at honoreringen for et enkelttandsimplantat med tilhørende kroneoverbygning maksimalt beløber sig til: 

Kr. 28.617,- , fordelt med 
Kr. 13.088,- på den kirurgiske del 
Kr. 15.527,- på den protetiske del 

Honoraret omfatter hele behandlingen herunder forundersøgelse, implantatoperation, abutment og bedøvelser. Initiale røntgenbilleder, som anvendes som visitationsgrundlag afregnes direkte med patienten. Øvrige røntgenbilleder afregnes særskilt med Regionen. 
Honoraret er baseret på enfase kirurgi. 
Såfremt maksimalpriserne benyttes forudsætter det udførlig begrundelse, ellers nedsættes overslaget.

Tofaset implantatbehandling:

Ved behov for tofaset operation anføres dette separat på ansøgningen med en supplerende maksimalhonorering på 

kr. 2.576,-. 

Som for enkeltfaset behandling omfatter honoraret hele behandlingen herunder forundersøgelse, implantatoperation, abutment og bedøvelser. Initiale røntgenbilleder, som anvendes som visitationsgrundlag afregnes direkte med patienten. Øvrige røntgenbilleder afregnes særskilt med Regionen. 

Supplerende behandling:

I tilfælde af supplerende behandling anføres dette separat på ansøgningen, idet der er aftalt maksimalpriser for følgende ydelser: 

Membranoperation med anvendelse af knoglesubstitut i forbindelse med implantat indsættelsen. 
Kr. 4.873,- 

Knogletransplantation med flytning af knoglevæv fra andet donorsted, f.eks. hage eller ramus mandibulae. 
Kr. 6.685,- 

Guideskinne ved vanskelig implantatplacering 
Kr. 1.671,- 

Provisorisk erstatning (ætsbro og smileprotese)
kr. 5.642,- 

Protetiktillæg ved genopbygning af for- og hjørnetænder hvor der indgår specialabutment. 
Kr. 2.506,-

Essixskinne til brug som provisorie. 
Kr. 2.304,-

CBCT-skanning

Såfremt der er behov for supplerende røntgen til vurdering af de ossøse forhold før implantatisættelsen, kan der i særlige tilfælde søges om CBCT-skanning.
Kr. 1.842,-


Såfremt maksimalpriserne benyttes forudsætter det udførlig begrundelse, ellers nedsættes overslaget. 

Honorarerne er baseret på reguleringen efter overenskomstaftalen mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Tandlægeforeningen, hvor de skitserede honorarer er udregnet efter reguleringsprocent som gældende pr. 1. april 2016. Den videre regulering følger overenskomstaftalens terminer 1. april og 1. oktober.  


De anførte priser er justeret pr. 08.04.2024.