For alle patienter der tilknyttes Regionstandplejen gælder det at henvisning skal finde sted før de fylder 18 år.
Regionstandplejen skal kun have henvist de børn og unge som forventes at få et behandlingsbehov efter det fyldte 18. år. 
Regionstandplejen behøver således ikke længere at registrere samtlige agenesier, mineraliseringsforstyrrelser m.m.
Når den kommunale tandpleje konstaterer en tanddannelsesforstyrrelse, bør patienten ses af en specialtandlæge i ortodonti. Det er specialtandlægen, der tager stilling til om der kan blive et behov for en tanderstatning på et senere tidspunkt og Regionstandplejen derfor skal involveres.
Det er ikke tilstrækkeligt at f.eks en 05'er er velfungerende og synes at kunne holde i mange år. Den kommunale tandpleje er forpligtiget til at tage stilling, til om okklusionen er stabil og velfungerende når/hvis mælketanden mistes.

Henvisning for behandlingsplan og konsultativ rådgivning

Det er vigtigt at Regionstandplejen og den kommunale tandpleje så tidligt som muligt har lagt en behandlings plan. Principielt skal dette være sket inden den unge fylder 18 år.

Er den kommunale tandpleje i tvivl om der senere bliver brug for en tanderstatning kan der henvises til Regionstandplejen.
Ved større eller komplicerede behandlinger kan der være behov for konsultativ rådgivning fra Regionstandplejens team, der kan vejlede om behandlingen. 

Henvisning for behandling

I forbindelse med den behandling der udføres i den kommunale tandpleje kan der være behov for delbehandlinger udført af Regionstandplejen. Det kan være specielt vanskelige behandlinger og kirurgiske behandlinger som autotransplantation, frilægning af tænder eller fjernelse af vanskelige retinerede / impakterede tænder.

Godkendelse af behandling

For at sikre at børn og unge får tilbud om behandling fra Regionstandplejen efter de er fyldt 18 år skal der være en godkendt  behandlingsplan i Regionstandplejen.
En behandlingsplan kan ændres og hermed kan et forventet behov for protetisk behandling efter de 18 år også ændres.

Principielle faglige udmeldinger
Se Sundhedsstyrelsens vejledning kap. 10 Bilag A: 

Overgangsordning

Da loven trådte i kraft i 2001 var der en overgangsordning for alle der allerede var fyldt 18 år. Overgangsordningen ophørte i 2006. 

Alle der var tilknyttet overgangsordningen kunne få udført nødvendig behandling, der var konstateret senest i 31. marts 2006.

Da der var tale om aktuel og nødvendig behandling skulle den udføres snarest.

Kunne behandlingen vente var der ikke tale om et aktuelt behov, og behandling var ikke nødvendig.

Behandlingsbehov opstået senere er ikke dækket.

Tandlægebladet skriver om overgangsordningens ophør.

Læs mere om Lovgivning og retningslinjer (pdf)