Samarbejdsudvalg

Kirsten Steiniche, specialtandlæge i ortodonti,
Aarhus Kommunale Tandpleje

Peter Nørlinger, privatpraktiserende tandlæge,
Aarhus

Annelise Küseler, specialtandlæge i ortodonti, Ph.d.,
Aarhus Universitetshospital

Mette Thastum, overtandlæge,
Aarhus Universitetshospital

Jens Poulsen, overtandlæge,
Skanderborg Kommunale Tandpleje

Shahram Khorami, overtandlæge,
Viborg Kommunale Tandpleje

Lars Rasch, privatpraktiserende tandlæge, Herning

Sarah Lyshøj Walsh, tandplejer/lægesekretær,
Aarhus Universitetshospital 

Samarbejdsudvalgets funktioner

Samarbejdsudvalget behandler de arbejdsgange der er mellem tandlægerne i den kommunale tandpleje / privat praksis og Regionstandplejen.

Desuden diskuteres behandlingsprincipper for de patienter der hører under Regionstandplejen. 

Har du som tandlæge ønsker til at få specifikke emner eller problemstillinger diskuteret i Samarbejdsudvalget, er du velkommen til at kontakte et af nedenstående medlemmer.

Den kommunale tandpleje:

    Kirsten Steiniche - kste@bu.aarhus.dk
    Jens Poulsen -    Jens.Poulsen@skanderborg.dk 
    Shahram Khorami - hktsk@herning.dk

Privat praksis:

    Peter Nørlinger - rs-pn@mail.dk
    Lars Rasch - lars@tandlaegehuset.info

Referater fra møder i Samarbejdsudvalget

Du kan læse Referater fra møder i Samarbejdsudvalget