Teknisk administrativt udvalg er et tværsektionelt udvalg og samråd vedr. tandområdet. 

Læs mere om Teknisk administrativt udvalg