For patienter over 18 år med agenesier som skal færdigbehandles i Regionstandplejen i henhold til tandplejelovens §6b og som i den kommunale tandpleje har fået isat semipermanent retention gælder følgende: 

Eventuelle reparationer af dette retentionsapparatur foretages af egen tandlæge. Ved småreparationer sendes regningen til Regionstandplejen, mens der for større reparationer skal indsendes et behandlings- og prisoverslag til Regionstandplejen for godkendelse inden behandlingen påbegyndes. Det vil typisk dreje sig om recementering af ætsbroer og andre former for pladsholdere, som det er væsentligt at bibeholde indtil fysisk modenhed hos den enkelte patient muliggør evt. implantatisættelse.