Tand-, Mund- og Kæbekirurgi bliver ofte kontaktet af tandlæger, læger og speciallæger vedrørende retningslinjer for henvisning til afdelingen. Der er i det efterfølgende gjort rede for generelle retningslinjer for de patienter, hvor der ofte er tvivlsspørgsmål. 

Det gælder generelt, at Tand-, Mund- og Kæbekirurgi kun modtager henvisninger til undersøgelse/behandling af patienter, som ikke kan behandles i privat regi og hvor behandlingen vurderes til at være en sygehusopgave. 

Afdelingen modtager patienter fra Region Midt og patienter fra andre regioner på basisniveau. Når det drejer sig om patienter, hvor der skal foretages behandling på lands- og landsdelsniveau på Århus Universitetshospital, kræver dette henvisning fra sygehus/læge/speciallæge/specialtandlæge. 

Røntgenundersøgelse

Afdelingen for tand-, mund- og kæbekirurgi kan ikke tilbyde at foretage røntgenoptagelser for privatpraktiserende tandlæger og specialtandlæger. 
Kæbeledsoptagelser og undersøgelser for spytsten foretages som CT-scanning på Neuroradiologisk Afdeling. 

Almindelig tandbehandling

Afdelingen foretager ikke almindelig tandbehandling i lokalbedøvelse eller generel anæstesi. 

Eneste undtagelse kan være patienter med hæmofili eller andre koagulationsdefekter eller patienter, hvis almene tilstand gør det umuligt at behandle i privat regi. 
Fysisk- og psykisk handicappede patienter kan henvises til den Regionale specialtandpleje, som hører under kommunerne. Her finder du de kommunale kontaktpersoner, hvor henvisningen skal sendes til.

Tandlægeskræk

Patienter med tandlægeskræk kan således ikke henvises for behandling i generel anæstesi, men kan henvises til de privatpraktiserende tandlæger, der har mulighed for behandling i generel anæstesi. 

Dento-alveolær kirurgi

Henvisninger til mindre operationer, eks. fjernelse af visdomstænder og rodresektioner, modtages ikke på kæbekirurgisk afdeling. Afdelingen foretager dog vanskelige tilfælde af dento-alveolær operationer på børn.

Strålebehandlede patienter

Er der tale om patienter, som er strålebehandlet på kæberne, bør Kæbekirurgisk afdeling altid kontaktes inden ekstraktioner eller kirurgi for at undgå risikoen for udvikling af osteoradionekrose.
Almindelig tandbehandling på strålebehandlede patienter skal foregå hos patientens egen tandlæge.

Slimhindelidelser

Afdelingen modtager henvisninger på slimhindelidelser med mistanke om malignitet. Læs her hvordan du henviser akut til afdelingen, hvis du har en begrundet mistanke om malignitet i mundhulen. 
Afdelingen modtager også henvisning på slimhindelidelser, som ikke kan behandles/observeres i privat regi. 

Implantatbehandling

Implantatbehandling på sunde og raske patienter foretages ikke på afdelingen. 

Knogletransplantation

Knogletransplantation forud for implantatindsættelse foretages på Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, hvis der er tale om større rekonstruktioner, som kræver generel anæstesi og eventuelt tranplantation af hofeknogle. Efterfølgende implantatbehandling foregår i privat regi.

Mindre knogletransplantationer foretages ligeledes i privat regi.

Bidfunktionsbehandling

Patienter med kæbeleds- og/eller mukelsymptomer behandles primært hos egen tandlæge med bidskinne, øvelser osv. hvis der ikke er effekt af denne behandling, kan patienten henvises for nærmere udredning og eventuel behandling i form af artroskopi eller kæbeledsoperation.