Projektets styregruppe består af:

Der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af:

Yderligere information om projektet

Hent kontaktoplysninger på programchef, projektleder og fundraiser her:

Kontakt