De 4 overordnede værdier

Fysioterapeut spiller bold med lille patient

De fire overordnede værdier er et fælles kompas for vores adfærd og er identitetsskabende for alle, der er en del af det fremtidige Børn og Unge Hospital AUH.

Ambition

Vi er vedholdende og passionerede og stræber efter at tilhøre verdenseliten.

Samarbejde

Vi er generøse, og vores tilgang er funderet på dialog, respekt og forståelse for forskelligheder.

Innovation

Vi er nysgerrige, opsøgende og dristige, og vi leder konstant efter bedre løsninger.

Medmenneskelighed

Vi spiller en aktiv rolle i fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen, og vi har øje for lighed, nærhed og tryghed.

 

Vi arbejde med FNs Verdensmål

Lille dreng på operationsstue med forælder og personale

En af tidens udfordringer er klimaforandringerne og det store pres på klodens ressourcer. Vi har en pligt til at handle og sætte ambitiøse mål for bæredygtige løsninger nu og i fremtiden.

Vi har udvalgt tre af verdensmålene, som de vigtigste i vores arbejde:

Lighed i sundhed

For Børn og Unge Hospital AUH betyder det:

  • At udvikle nye behandlinger og ny viden om børn og unges sundhed og sygdomme, der kan udbredes både nationalt og internationalt
  • At skabe det bedst mulige behandlingsforløb, hvor vi tager afsæt i ressourcer og kompetencer hos barnet, den unge og de pårørende, der som eksperter i eget liv kan bidrage til den bedste og mest individuelle behandling og pleje
  • At sikre adgang til den højeste faglighed på børn- og ungeområder i tæt samarbejde med børn- og ungeafdelinger i Region Midtjylland, så geografi ikke spiller en rolle i den behandling og pleje, der tilbydes

Trivsel og sundhed

For medarbejdere på Børn og Unge Hospital, AUH betyder det:

  • Psykologisk sikkerhed
  • Arbejdsglæde
  • Livslang læring
  • Balance mellem arbejdsliv og privatliv

Ansvarligt forbrug og produktion

For Børn og Unge Hospital AUH betyder det:

  • At udpege innovationsagenter på alle afsnit der sikrer vedvarende fokus på idegenerering af bæredygtige løsninger
  • At tilstræbe at byggeriet af børn og unge hospitalet skal være et nul-energi byggeri
  • At bidrage til at opfylde målsætningerne i Region Midtjyllands “Strategi for bæredygtighed 2030”
Smilende pige

Hent hele visionsoplægget for Børn og Unge Hospital AUH

Visionsoplæg - Børn Unge Hospital AUH (pdf)

Yderligere information om projektet

Hent kontaktoplysninger på programchef, projektleder og fundraiser her:

Kontakt