Vision

Kræftbarn maler og tegner i krearum

Visionen for et børn og unge hospital i Region Midtjylland indeholder de byggesten, som kan garantere, at vi også i fremtiden kan levere den bedste behandling, forskning og uddannelse.

Visuelt kan vores vision tegnes som et hus. Huset er robust, og de nøje udvalgte byggesten vil sikre, at vi er klædt på til fremtidens krav og udfordringer inden for såvel behandling og pleje af syge børn og unge som i forhold til forskning og udvikling.

Grafisk oversigt over vision, strategispor, værdier og fundament

Fundament

Barn, der får bedøvelse i maske

Børn og Unge Hospital AUH har et fundament bestående af tre kerneopgaver: Behandling/pleje, forskning og uddannelse. Alle tre ben er essentielle for at skabe et komplet børn og unge hospital i verdensklasse.

Uddannelse

Uddannelse af fremtidens sundhedsfaglige eksperter er vigtigt for at sikre kompetente og dygtige medarbejdere med de rette værdier. På børn og unge hospitalet er uddannelse en integreret del af vores hverdag. Vi har en
forpligtelse til gennem uddannelse af såvel studerende som erfarne eksperter at sikre et kontinuerligt fokus på at optimere viden og kompetencer.

Forskning

Forskning skal skabe fremtidens behandlinger, og vi skal turde sprænge rammerne for, hvad der er muligt. Sammen tilvejebringer vi sundhedsvidenskabelig forskning om sygdomsprocesser, sygdomsbehandling og sygdomsforebyggelse til gavn for befolkningen i Danmark og resten
af verden.

Behandling og pleje

Behandling og pleje med den højeste faglighed. Vi er det komplette hospital, fordi vi har alle lægefaglige specialer samlet under ét tag. Som nogle af de få kan vi til enhver sygdom sammensætte de dygtigste ekspertteams.

Smilende pige

Hent hele visionsoplægget for Børn og Unge Hospital AUH

Visionsoplæg - Børn Unge Hospital AUH (pdf)

Yderligere information om projektet

Hent kontaktoplysninger på programchef, projektleder og fundraiser her:

Kontakt