Hvad er præcisionsbehandling?

En patients genetik, immunforsvar og stofskifte er afgørende for, hvordan han eller hun reagerer på medicinsk behandling, og forløbet af sygdommen.

I præcisionsmedicin identificerer vi specifikke genetiske og biokemiske faktorer, der er knyttet til patientens tilstand, for at vælge den mest effektive og sikre behandlingsmetode.

Vi overvåger også omhyggeligt patientens respons på behandlingen og justerer denne løbende. Derved sikrer vi maksimal effektivitet og mindsker bivirkningsrisikoen.

Vores mål er at videreudvikle og implementere præcisionsbehandling bredt, så alle behandlingsområder på Aarhus Universitetshospital har muligheden. Alle patienter på hospitalet skal til sidst modtage et personligt tilpasset behandlingstilbud.

Dit bidrag

Dit bidrag gør en forskel

Vi er forskellige, både når vi er raske, og når vi er syge. At forstå og anerkende disse forskelle er kritisk for at sikre den mest nøjagtige behandling - det er her præcisionsbehandling spiller en nøglerolle.

Med din donation understøtter du forskning i præcisionsbehandling af:

Patienter med avanceret kræft:

  • Etablering af kræftbehandlinger skræddersyet til den enkelte patient, baseret på deres genetiske profil, for at målrette og optimere behandlingen.
  • Tilbud om behandlinger med ny medicin baseret på analyse af cirkulerende tumor-DNA, hvilket indebærer mere præcise behandlinger og sparer patienten for unødig medicinering og bivirkninger dertil.
  • Etablering af en eksperimental behandlingsenhed, der gør det muligt at øge antallet af kliniske forsøg med målrettede lægemidler for patienterne.

Patienter med arvelige immundefektsygdomme:

  • Forbedring af præcisionsbehandling for genetiske årsager til immundefekt gennem udvikling af præcise genredigeringsteknikker, der korrigerer de DNA-ændringer, som forårsager sygdommen.
  • Klinisk forskning i at helbrede medfødte defekter i immunsystemet gennem gen-korrektion af patientens stamceller og produktion af disse til klinisk anvendelse.
  • Præcisionsbehandlinger udgør et paradigmeskifte i lægevidenskaben, og din donation hjælper med at omsætte forskningen til individualiserede behandlinger for hver enkelt patient.

Patientens fordele:

  • Et stigende antal patienter vil få tilbudt et personligt tilpasset behandlingsforløb.
  • Hurtigere adgang til revolutionerende, nye behandlingstilbud.
  • Forbedrede behandlinger med størst mulig effekt og færrest bivirkninger.

Vores vision

Professor holder blodprøve i laboratoriete
Foto: Tonny Foghmar

Vores vision er at udvide og generalisere tilbuddet om præcisionsbehandling til en bredere patientgruppe, så Aarhus Universitetshospital i fremtiden kan tilbyde målrettede og personlige forløb på tværs af alle lægelige specialer.

Dette vil vi opnå gennem forskning tæt på patienten, afprøvning af innovative behandlingsformer, og inddragelse af banebrydende teknologi.

Mød cheflæge Bjarne K. Møller

Bjarne K. Møller er chelæge og har ledet Klinisk Immunologi på AUH i over 20 år. Klinisk Immunologi er et lægeligt speciale, der beskæftiger sig med transfusion, transplantation, immunologisk diagnostik og behandling af patienter med svære immunsygdomme. Bjarne K. Møller er også ansvarlig for Blod- og Vævscenter Midt, der betjener Region Midtjyllands hospitaler med blodkomponenter, væv og celler.

Derudover har Bjarne K. Møller været blandt initiativtagerne til to store forskningssatsninger ved AU Health og AUH hvor forskerne arbejder på at korrigere medfødte fejl i immunsystemet ved gen-editering af stamceller. Forskerne har desuden etableret et avanceret laboratorium til fremstilling af stamceller til klinisk anvendelse, hvor det blandt andet skal blive muligt at fremstille gen-korrigerede stamceller til behandling af patienter.

Cheflæge Bjarne K. Møller Cheflæge Bjarne K. Møller

"Vores ambition er at videreudvikle og udbrede præcisionsbehandling til stadigt flere patienter, så der i fremtiden er præcisionsbehandling til alle behandlingsområder på AUH, og så patienter på hospitalet bliver tilbudt et skræddersyet behandlingstilbud."

Cheflæge Bjarne K. Møller

Læs mere om donationer

Forskning i præcisionsbehandling er et ud af flere forskningsområder, der indgår i donationsprogrammet Next Generation Research.

Læs mere om Next Generation Research

Se hvordan du kan støtte AUH med en donation

 

Kontakt os

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre om mulighederne for at donere til Aarhus Universitetshospital.

Vi står klar til at rådgive, svare på spørgsmål og evt. planlægge videre samarbejde.

Leder af Development Office

Bettina Jespersen

Tlf. 21 54 91 63

Mail: bettina.jespersen@rm.dk

Studentermedhjælper

Signe Bøtcher Bonde

40 17 50 43

Mail: signbd@rm.dk