Hvad er transplantation?

Transplantation er en overførsel af organer, væv eller celler fra et menneske til et andet.

Både afdøde og levende donorer skal godkendes efter den højeste etiske standard, organerne skal vurderes, og der skal udvælges modtagere under hensyn til bl.a. vævstyper. En hurtig og skånsom operation øger chancerne for, at organerne kan virke godt og længe.

Patientforløbene er komplicerede og kræver en højt specialiseret indsats med forskning, udvikling og tilstedeværelse af eksperter.

Aarhus Universitetshospital foretager årligt i omfanget af 100 nyretransplantationer og 15 hjertetransplantationer. Som et ud af to hospitaler i Danmark tilbyder Aarhus Universitetshospital også transplantation af hornhinder. Ca. 650 patienter behandles årligt.

Dit bidrag

Dit bidrag gør en forskel

Nogle mennesker er så syge, at de kun kan overleve, hvis de får et nyt organ gennem en transplantation. En konstant udfordring for transplantationsområdet er den store efterspørgsel af egnede organer, da transplantation kan forlænge liv og bedre livskvalitet

Med din donation understøtter du forskning i transplantation:  

  • Hvordan vi kan vurdere og forbedre organer til transplantation, så de kan virke og holde længst muligt.
  • Udvikling af billeddiagnostik, der kan vurdere organer før og efter transplantation.
  • Mere individuel immundæmpende behandling og måling af biomarkører i blodet for at følge immunsystemets aktivitet og undgå bivirkninger som kræft og infektioner-
  • Udvikling af nye behandlinger til bedring af de transplanterede organers funktionstid bl.a. ved forebyggelse og behandling af kronisk afstødning-
  • Transplanterede patienters vedholdenhed til den immundæmpende medicin - unge og socialt udsatte er i klart øget risiko for dårligere forløb, da de ofte ikke tager medicinen regelmæssigt.

Patientens fordele:

  • Højere overlevelse af både transplantat og patient
  • Færre komplikationer
  • Øget livskvalitet

Vores vision

Hænder holder nyre under transplantation
Foto: Tonny Foghmar

Vores vision er i Aarhus at være førende inden for transplantation på verdensplan med en høj transplantationsaktivitet og de bedste resultater og blive et center for organevaluering og –forbedring. Dermed vil vi fortsat kunne tiltrække både danske og internationale talenter inden for forskning og fastholde og udvikle vores unikke forskningsmiljø med muligheder for nye behandlinger.

Mød professor Bente Jespersen

Bente Jespersen er professor og overlæge i nyremedicin ved AUH. Bente er uddannet dels af pionererne fra de fire specialer, der startede transplantationsvirksomheden i Aarhus, og dels ved transplantationscentrene i København, Groningen, Oxford og Brisbane, og har som nyretransplantationsansvarlig i Odense forbedret transplantationsresultaterne.

Bente Jespersen har et stærkt internationalt og nationalt netværk og har, siden hun blev professor ved AUH, etableret forskning i hele transplantationsforløb. Hun har været krumtap i arbejdet med at tilknytte Internationale transplantationseksperter med baggrund i biologi, immunologi, sygepleje mv. til AUH, samt udviklet dyremodeller i tæt samarbejde med kirurgi og anæstesi.

Professor Bente Jespersen Professor Bente Jespersen

"At udvikle og følge en behandling fra idé til forsøgsstadiet og siden klinisk anvendelse på baggrund af dyreeksperimentelle studier er helt særligt for AUH. Vi har i øjeblikket mulighed for at være frontløber i forhold til vurdering og forbedring af organer inden transplantationen"

Bente Jespersen

Læs mere om donationer

Forskning i transplantationer er et ud af fire forskningsområder, der indgår i donationsprogrammet Next Generation Research.

Læs mere om Next Generation Research

Se hvordan du kan støtte AUH med en donation

 

Kontakt os

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre om mulighederne for at donere til Aarhus Universitetshospital.

Vi står klar til at rådgive, svare på spørgsmål og evt. planlægge videre samarbejde.

Leder af Development Office

Bettina Jespersen

Tlf. 21 54 91 63

Mail: bettina.jespersen@rm.dk

Studentermedhjælper

Signe Bøtcher Bonde

40 17 50 43

Mail: signbd@rm.dk