Yngre lægers overenskomst gør det muligt, at du som Yngre Læge kan få tilbudt en af Aarhus Universitetshospitals lægeboliger, mens du er ansat på hospitalet.

Huslejen pr. kvadratmeter er fastlagt i overenskomsten for Yngre Læger.

Yngre Lægers Boligudvalg har i samarbejde med sygehusledelsen udarbejdet en politik for fordeling af lægeboliger blandt ansøgere og for behandlingen af ansøgning om dispensation.

Fordeling af boliger

Nedenstående retningslinjer er indgået mellem Reservelægerådet på Aarhus Universitetshospital og boligkontoret, Aarhus Universitetshospital.

Antal boliger

Regulativmæssige boliger (3, 4 og 5 værelses lægeboliger) omfatter:

  • 30 på Nørrebrogade
  • 6 i Herluf Trolles Gade
  • 6 på Jens Baggesens Vej
  • 1 i Nygade

Desuden udlejes en række 1 værelses samt 1 1/2 værelses lejligheder på lægeboligvilkår - alle beliggende i Barthsgade.

Ansøgningsprocedure

Boligberettigede er læger, som er ansatte efter Yngre Lægers overenskomst §4, stk. 1 eller stk. 2.

Det vil sige reservelæger, 1. reservelæger, praksis reservelæger og kliniske assistenter såfremt de aflønnes af sygehuset eller er ansatte i psykiatrien. 

Afdelingslæger er ikke omfattede.

Boligberettigede gøres opmærksomme på ansøgningsproceduren og mulighed for opskrivning på venteliste ved boligkontoret.

For at komme i betragtning til en lægebolig, skal den boligberettigede Yngre Læge:

  • Senest 7 dage efter modtagelse af ansættelsesbrevet eller senest 1 måned inden skift af tjenestested i hoveduddannelsesstilling ved matrikel eller sygehus i Århus gøre boligkontoret opmærksom på, at man ønsker en bolig
  • Have en ansættelse på Aarhus Universitetshospital  eller i psykiatrien på min. 6 mdr.

Man optjener anciennitet på ventelisten fra det tidspunkt, hvor boligkontoret har modtaget ansøgning om bolig vedlagt kopi af ansættelsesbrev.

Prioritering af boligberettigede:

Anciennitet på boliglisten altid efter opskrivnings-tidspunkt. Der kan dog tages hensyn til dokumenterede geografiske og familiemæssige forhold ved tildeling af lægebolig såfremt flere ansøgere har samme anciennitet.

Man kan være passiv på ventelisten en periode efter ønske, og bliver så ikke tilbudt lejemål i perioden.

Overdragelse udenom ventelisten:

En lægebolig kan overdrages til en sambo/ægtefælle, som er boligberettiget Yngre Læge og ansat ved Aarhus Universitetshospital. Der skrives ny boligkontrakt.

Dispensationsmuligheder:

Boligberettigede Yngre Læger, som bebor en regulativmæssig bolig og fratræder sin stilling ved Aarhus Universitetshospital eller i psykiatrien, kan blive boende ved dispensation tildelt af boligkontoret i:
Max. 1 måned, hvis vedkommende har fået stilling i en anden region

  1. Max. 3 måneder, hvis vedkommende ansættes i forskerstilling i Århus og aflønnes af Aarhus Universitetshospital.
  2. Max. 6 måneder, hvis vedkommende har fået stilling i henhold til Yngre Lægers overenskomst § 4, stk. 1 og stk. 2 som læge i Region Midtjylland.
  3. Max. 6 måneder, hvis man som en del af en hoveduddannelsesstilling, hvor en del af ansættelsestiden omfatter Aarhus Universitetshospital, ansættes også i en anden region.
  4. Max. 6 måneder, hvis vedkommende har orlov uden løn.

Herudover kan dispensation tildeles ved afstemning på reservelægerådsmøde. Dispensationsansøgere anonymiseres ved afstemningen. Reservelægerådet ved Aarhus Universitetshospital behandler dispensations-sager. Dispensationer gives efter individuel vurdering og under hensyntagen til ventelisten. Ansøgninger om dispensation afleveres på boligkontoret og fremlægges for reservelægerådet NBG af reservelægerådets boligudvalg.

Alle ovennævnte læger ( pkt. 1-4) betaler husleje efter markedsværdien.

Turnusreservelæger i almen praksis, betaler husleje som fastsat i overenskomsten.

Læger på barsel betaler husleje som fastsat i overenskomsten.

Øvrige ventelisteregler:

Man kan ikke søge på specifikke lejligheder, kun efter boligstørrelse. Man kan ønske, men ikke garanteres, en bolig i tilknytning til ansættelsesmatriklen.

Hvis man alligevel ikke tager imod tilbudt lejlighed, kan man efter konkret vurdering af boligkontoret flyttes bagerst på ventelisten.

I sjældne tilfælde kan skift mellem to regulativmæssige boliger finde sted, men kun såfremt der ikke er venteliste til den ønskede bolig. Dette medfører betaling af istandsættelse af afgivne lægebolig og betaling af husleje for begge lejligheder i istandsættelsesperioden der er 1 måned. Boligkontoret kan dispensere for merbetalingen, hvis det er et boligskift i sygehusets interesse.

Boligoversigt

Aarhus Universitetshospital råder over følgende lægeboliger:

Adresse

Brutto m2

Rum

 

   

Barthsgade:

   
Barthsgade 1, st.th. 138 5
Barthsgade 1, st.tv. 120 4
Barthsgade 1, 1.th. 138 5
Barthsgade 1, 1.tv.  121 
Barthsgade 1, 2.th.  138 
Barthsgade 1, 2.tv. 121 4     
Barthsgade 1, 3.th. 138 5
Barthsgade 1, 3.tv. 121 4
Barthsgade 13, 1.th. 85 4
Barthsgade 13, 1.tv. 85 4
Barthsgade 13, 2.th. 85 4
Barthsgade 13, 2.tv. 85 4
Barthsgade 13, 3.th. 85 4
Barthsgade 13, 3.tv. 85 4
Barthsgade 13, st.th. 85 4
Barthsgade 13, st.tv. 85 4
Barthsgade 3, 1.tv. 96 3
Barthsgade 3, 2.tv. 96 3
Barthsgade 3, 3.tv. 96 3
Barthsgade 7, 1.th. 100 5
Barthsgade 7, 1.tv. 75 3
Barthsgade 7, 2.th. 100 5
Barthsgade 7, 2.tv. 75 3
Barthsgade 7, 3.th. 100 5
Barthsgade 7, 3.tv. 75 3
Barthsgade 7, st.th. 100 5
Barthsgade 7, st.tv. 75 3
Barthsgade 9, 1.m.th. 75 3
Barthsgade 9, 2.m.th. 75 3
Barthsgade 9, 3.m.th. 75 3
Barthsgade 9, st.m.th. 75 3

Hertil en række 1 værelses og 1 1/2 værelses udlejes på lægeboligvilkår

     

Herluf Trolles Gade:

   
Herluf Trolles Gade 7b, 1.th. 98 4
Herluf Trolles Gade 7b, 2.th. 98 4
Herluf Trolles Gade 7b, 3.th. 98 4
Herluf Trolles Gade 7b, st.th. 98 4
Herluf Trolles Gade 7c, 1.th. 98 4
Herluf Trolles Gade 7c, st.th. 98 4
     

Jens Baggesens Vej:

   
Jens Baggesens Vej 114, 1.th. 117 5
Jens Baggesens Vej 114, 2.th. 117 5
Jens Baggesens Vej 116, 1.th. 117 5
Jens Baggesens Vej 116, 2.th. 117 5
Jens Baggesens Vej 118, 1.th. 117 5
Jens Baggesens Vej 118, 2.th. 117 5
     

Nygade:

   
Nygade 10, 1. 138 5
     


Boligerne administreres af HR Løn og Personale, Aarhus Universitetshospital. 

Administrator: Bente Gammelgaard Andersen, +45 78 45 06 44, bentande@rm.dk