Generelt om henvisning

Regler og aftaler omkring henvisning af patienter til hospitalerne i Region Midtjylland er beskrevet i en regional retningslinje.

Læs regional retningslinje om henvisning af patienter

Henvisningsprocedurer er ofte også beskrevet af den enkelt afdeling

Se oversigt over afdelinger

Visitation til Akutafdelingen

På Praksis.dk kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har behov for at visitere en patient til Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. 

Gå til Praksis.dk

Henvisning til MDT konference

For at sende en henvisning til MDT konferencer ved Aarhus Universitetshospital, skal en af de relevante henvisningsskabelon udfyldes.

Henvisningsskabeloner til MDT- konferencer

Kontakt

Tværsektorielt Samarbejde

Har du spørgsmål til indholdet på denne side:

Kontakt en af konsulenterne fra Tværsektorielt Samarbejde