09.11.2022

Brystbevarende operation efterfulgt af strålebehandling så i 1980’erne ud til at give samme overlevelse efter brystkræft som fjernelse af hele brystet. Derfor har de to operationstyper været anset for at være lige gode til behandling af mindre svulster i brystet.

I takt med at operationsteknikkerne og den opfølgende behandling er blevet bedre, har senere opgørelser tydet på, at overlevelsen endda er bedre efter brystbevarende operation, men det kunne også skyldes forskelle på de kvinder, som blev tilbudt de to forskellige operationer. Derfor lavede en dansk forskergruppe i Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) under ledelse af professor Peer Christiansen i 2018 en stor undersøgelse baseret på flere end 58.000 danske kvinder, som var blevet opereret for brystkræft siden 1995.

I denne undersøgelse opdelte forskerne kvinderne i mindre grupper og korrigerede for forskelle i bl.a. alder, sygdomsstadie og andre sygdomme, og denne undersøgelse tydede på, at overlevelsen var omkring 20 % bedre efter brystbevarende operation.

1/3 bedre overlevelse

Nu har forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i samarbejde med kolleger på Afdeling for Brystkirurgi på Gentofte Hospital og University Hospital Federico II, Napoli, Italien, systematisk gennemgået 30 større populationsbaserede undersøgelser af forskelle i overlevelse fra hele verden siden 2010.

Der indgår alt 1,3 mio. patienter i det samlede studium, og man har i sammenligningerne justeret for rapporterede forskelle mellem grupperne, og der er foretaget separate sammenligninger mellem subgrupper baseret på f.eks.  spredning til lymfeknuder, patienternes alder og omfanget af strålebehandling efter operationen.

Denne undersøgelse viser, at overlevelsen er ca. 1/3 bedre efter brystbevarende operation, når knuden i brystet er så lille, at den kan fjernes helt ved en brystbevarende operation.

- Analysen af resultaterne fra de store undersøgelser indikerer, at brystbevarende operationer sammenlignet med bortoperation af brystet er forbundet med overlevelsesfordele. Derfor vil det fremover være rigtigst at anbefale brystbevarende operation i de tilfælde, hvor det er muligt, siger Peer Christiansen, som er overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor ved Aarhus Universitet.

To mulige forklaringer

Forskerne har to mulige forklaringer på, hvordan overlevelsen kan være bedre efter en brystbevarende operation, hvor kirurgen fjerner knuden og genskaber brystets form så godt som muligt under samme operation.

- En operation påvirker immunforsvaret, og nedsætter midlertidigt immunforsvarets evne til at bekæmpe cirkulerende kræftceller og mikrometastaser i kroppen. Sammenlignet med fjernelse af hele brystet er en brystbevarende operation et mindre indgreb, og vores ene hypotese er derfor, at immunforsvaret er bedre til at bekæmpe kræft efter en brystbevarende operation, siger Peer Christiansen.

- Desuden gives kvinderne strålebehandling af brystet efter operationen. Strålebehandlingen ødelægger tilbageværende kræftceller i brystet. Resterne af disse kræftceller aktiverer immunforsvaret, og vores anden hypotese er, at det får immunforsvaret til at angribe cirkulerende kræftceller og mikrometastaser. Det kaldes ’the abscopal effect’ og er at sammenligne med en vaccination mod brystkræftceller.

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Systematisk review og meta-analyse af 30 befolkningsbaserede studier fra 2010-2021, som sammenligner overlevelse efter brystbevarende operation (BCS) med fjernelse af brystet (mastectomi). Søgninger efter studier er gennemført i PubMed, Embase og Cochrane.

Samarbejdspartnere: Aarhus Universitetshospital, Gentofte Hospital og Universitetshospital Federico II i Napoli.

Ekstern finansiering: Ingen

Interessekonflikter: Ingen

Læs den videnskabelige artikel: Christiansen, Peer MD, DMSc*; Mele, Marco MD†; Bodilsen, Anne MD, PhD‡; Rocco, Nicola MD, PhD§; Zachariae, Robert DMSc∥. Breast-Conserving Surgery or Mastectomy? - Impact on Survival. Annals of Surgery Open: December 2022 - Volume 3 - Issue 4 - p e205 doi: 10.1097/AS9.0000000000000205