30.11.2022

Man ved, at der er øget risiko for depression hos mennesker med epilepsi, og at mennesker med depression har øget risiko for epilepsi. Men hidtil har der manglet viden om omfanget af de øgede risici og om de tidsmæssige sammenhænge mellem diagnoserne af de to hjernesygdomme.

Derfor har forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i samarbejde med kolleger på Københavns Universitet gennemført en stor, landsdækkende registerundersøgelse af omfanget og den langsigtede sammenhæng mellem epilepsi og depression. Desuden har de sammenlignet med risikoen for henholdsvis epilepsi og depression i forbindelse med astma, som er en anden kronisk sygdom.

Dobbelt så høj risiko

Forskerne har i Landspatientregisteret og Det Psykiatriske Centralregister identificeret 139.014 personer med epilepsi, 219.990 personer med depression og 358.821 personer med astma, der fik den første diagnose i perioden 1980 til 2016. Grupperne var sammenlignelige på alder og køn, og justeret for andre sygdomme, stofmisbrug og tidspunkt for første diagnose. Desuden blev der udvalgt sammenlignelige raske kontrolpersoner for hver gruppe.

Risikoen for at udvikle depression viste sig at være næsten dobbelt så høj hos personer med epilepsi sammenlignet med kontrolgruppen af personer uden depression. Risikoen var størst i de første måneder og år efter epilepsidiagnosen, men den blev ved med at være forhøjet i hele observationsperioden.

Hyppigheden af ​​epilepsi var mere fordoblet hos personer med depression sammenlignet med kontrolgruppen af personer uden epilepsi, og ligesom i det omvendte tilfælde var risikoen højest i de første måneder og år efter depressionsdiagnosen og faldt over tid. Hyppigheden af ​​epilepsi var højest blandt de yngste, altså blandt dem, der fik en depressionsdiagnose, inden de fyldte 20 år.

Hyppigheden af ​​depression og epilepsi hos personer med astma var henholdsvis 1,63 gange og 1,48 gange øget sammenlignet med kontrolgruppen uden astma – og altså var risikoen forbundet med astma lavere end risikoen forbundet med depression og epilepsi.

To-vejs-sammenhæng

Man ved ikke ret meget om årsagen til sammenhængen mellem epilepsi og depression, men resultaterne bekræfter, at der er en sammenhæng 'begge veje' mellem epilepsi og depression og på grund af de mange personer og en lang opfølgningsperiode i undersøgelsen giver den meget præcise tal for risikoen.

- Resultaterne understreger behovet for, at sundhedspersonale er bevidst om denne sammenhæng, og at der er behov for yderligere forskning for bedre at forstå sammenhængen mellem depression og epilepsi samt konsekvenserne af denne sammenhæng, siger Jakob Christensen, som er overlæge på Aarhus Universitetshospital og lektor på Aarhus Universitet.

- Fundet af to-vejs-sammenhængen mellem depression og epilepsi støtter tidligere fremsatte teorier om, at der kan være fællesnævnere blandt de sygdomsfremkaldende mekanismer, der fører til henholdsvis epilepsi og depression.

Der har været bekymring, for at antidepressiv medicin skulle kunne udløse krampeanfald. Det kan være baggrund for at nogle læger har været tilbageholdende med at behandle depression hos patienter med epilepsi med antidepressiv medicin.

- Der er efterhånden mange studier, som viser, at antidepressiv medicin i anbefalede doser – særligt de hyppigt anvendte SSRI-præparater er sikre for patienter med epilepsi, siger Jakob Christensen.

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Et landsdækkende, registerbaseret, matchet kohortestudie.

Samarbejdspartnere: Neurologi, Aarhus Universitetshospital; Institut for Klinisk Medicin og Center for Registerforskning, Aarhus Universitet; Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Ekstern finansiering: Denne undersøgelse er finansieret af Lundbeckfonden, Dansk Epilepsiforening og Novo Nordisk Fonden (NNF16OC0019126).

Interessekonflikter: Nej.

Læs den videnskabelige artikel: Eva Bølling-Ladegaard, Julie Werenberg Dreier, Lars Vedel Kessing, Esben Budtz-Jørgensen, Kasper Lolk, Jakob Christensen Directionality of the Association Between Epilepsy and Depression: A Nationwide, Register-Based Cohort Study. Neurology. November 2022 DOI: 10.1212/WNL.0000000000201542