22.11.2022

Nogle mennesker har en udposning (aneurisme) på legemspulsåren (aorta) i maven. De fleste mærker ikke noget til udposningen, som ofte er fundet ved et tilfælde, men mange er alligevel påvirket af at vide, at de har et aortaaneurisme, som kan være akut livstruende, hvis det brister.

Derfor har sygeplejerskerne på Karkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital i samarbejde med Karkirurgisk Forskning i Viborg undersøgt patienternes oplevelser og udfordringer med at leve med en udposning på legemspulsåren i maven.

Patienterne er påvirket meget forskelligt

Forskerne har interesseret sig for, om hospitalet kan gøre noget for at gøre det lettere for patienterne at leve med bevidstheden om at have et aortaaneurisme. De har testet, om udfordringerne kan afhjælpes gennem en interaktiv APP med viden om udposninger på legemspulsåren i maven og med mulighed for at kommunikere med hospitalspersonalet.

"Patienterne er påvirket meget forskelligt; nogle bekymrer sig stort set ikke, mens andre er forsigtige med at bevæge sig af frygt for, om udposningen kan briste, eller er nervøse for om udposningen er vokset til næste kontrol," siger udviklingsansvarlig sygeplejerske Rikke Boeriis Leth Mikkelsen på Karkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Udviklet og testet en digital forløbsguide

Patienterne går typisk til kontrol hver 6-12 måned, hvor de får ultralydsskannet maven for at undersøge, om udposningen vokser. Hvis udposningen får en behandlingskrævende størrelse, anbefales en forebyggende operation, hvor den udvidede del af legemspulsåren erstattes med en kunstig åre eller forstærkes med en foring.

"Gennem observationer, interviews og workshops fandt vi ud af, at det har stor betydning for patienterne at have adgang til solid viden om aortaaneurismer og let adgang til at stille spørgsmål eller få afklaret bekymringer," siger Rikke Boeriis Leth Mikkelsen.

Derfor udviklede og testede forskerne en digital forløbsguide i form af en app. Her findes svar på de mest almindelige spørgsmål om aortaaneurismer og patienterne har mulighed for at kommunikere med personalet, når de kommer i tvivl om noget.

"Det var værdifuldt at involvere patienterne i udforskningen af, hvordan vi kan hjælpe dem med at leve med deres tilstand, og en digital forløbsguide til lige netop denne patientgruppe har vist sig at være en støtte for patienterne til at leve med deres aortaaneurisme," siger Rikke Boeriis Leth Mikkelsen.

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Aktionsforskning med 1) feltobservationer, 2) interviews med patienter, 3) workshops med personale, 4) implementering af digital forløbsguide og 5) evaluering med alle interessenter.

Samarbejdspartnere: Karkirurgiske afdeling på Aarhus Universitetshospital og Karkirurgisk Forskning Viborg.

Ekstern finansiering: Ingen

Interessekonflikter: Nej

Læs den videnskabelige artikel:

Rikke Boeriis Leth Mikkelsen, Bibi Damsgaard, Marie Dahl. Patients’ perspectives show us how to care for their needs when living with an abdominal aortic aneurysm: Development of an eHealth solution. Journal of Vascular Nursing, bind 40, nummer 2, 2022, side 92-99. DOI: 10.1016/j.jvn.2022.01.005.