14.10.2022

Landsregistret Karbases seneste årsrapport fra juni 2022 viser, at kvaliteten af den karkirurgiske behandling på Aarhus Universitetshospital på stort set alle indikatorer lever op til nationale standarder. Og en rapport fra RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, viste i august 2022, at Aarhus Universitetshospital sammen med Aalborg Universitetshospital og Rigshospitalet i 2019-2021 havde lave rater af amputationer og høj aktivitet af karkirurgi.

Analyse tegnede et negativt billede

En ekstern analyse af Karkirurgien i Region Midtjylland fra april 2022 havde ellers konkluderet, at der i Region Midtjylland blev lavet et større antal unødige amputationer af ben, fordi karkirurgien var alvorligt underdimensioneret. Analysen skulle give et overblik og dermed et grundlag til at styrke den faglige udvikling af karkirurgien og samarbejdet på tværs i regionen, men den tegnede et meget negativt billede af Aarhus Universitetshospital og udløste en tillidskrise hos patienter, myndigheder og offentlighed til karkirurgien på Aarhus Universitetshospital.

- Vi oplevede, at der var patienter, som forståeligt nok blev utrygge. Mange havde spørgsmål, og enkelte måtte vi hjælpe med at få flyttet deres behandling til et andet hospital. Det var hårdt især for sygeplejerskerne, at stå på mål for mistillid til karkirurgien AUH. Der er stadig patienter, som har spørgsmål, men generelt har patienterne igen tillid til os, siger oversygeplejerske Christina Staalsen.

Kapaciteten er øget og resultaterne er gode

Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital havde i september 2021 besluttet at tilføre karkirurgien 3,5 mio. kr. til fra 2022, for at styrke indvendige operationer mod udposninger på hovedpulsåren. Og i foråret 2022 havde afdelingen øget kapaciteten til behandling med ballonudvidelser i benene med ca. 160 flere operationer om året. Desuden er der blevet konstitueret en karkirurg som cheflæge, og for at uddanne flere karkirurger blev der oprettet en ekstra uddannelsesstilling i karkirurgi.

- Vi har øget kapaciteten til visse behandlinger, så ventetiden lever op til standarderne, og bedømt ud fra den seneste årsrapport fra Karbasen, er vores resultater gode. Alt i alt er vi tæt på at være, hvor vi skal være med patientbehandlingen, siger konstitueret cheflæge Troels Fogh Pedersen.

Behov for konsolidering og bedre arbejdsmiljø

Men personalet har betalt en pris for den øgede kapacitet. Især speciallægerne har haft travlt med at operere og mindre tid til andre opgaver, og det er bl.a. gået ud over yngre lægers oplæring og uddannelse.

- Alle de karkirurgiske læger har fået meget travlt og mere ensformigt arbejde. Det går desværre også ud over den forskning, vi skal levere som universitetshospital. Vi skal hurtigst muligt have konsolideret vores kapacitetsøgning og styrket arbejdsmiljøet for at undgå, at medarbejdere brænder sammen. Derfor er det fortsat nødvendigt med en styrkelse af karkirurgien på AUH, siger overlæge Jacob Budtz-Lilly.

Regionsrådet i Region Midtjylland har afsat 10 mio. kr. til en styrkelse af karkirurgien på Aarhus Universitetshospital, og til oktober fremlægges en plan for den langsigtede udvikling af karkirurgien i Region Midtjylland med fokus på at styrke specialet. Desuden har Regionsrådet prioriteret 13 mio. kr. i investeringsplanen til karkirurgien på Aarhus Universitetshospital, der skal anvendes til etablering af en ny hybridstue, som er en operationsstue suppleret med et røntgengennemlysningsleje.