26.10.2022

Aarhus Universitetshospital er et af de hospitaler i Europa, som er længst med at inddrage patienternes vurderinger af eget helbred og livskvalitet til at forbedre kvaliteten af behandlingen og til at sikre, at personalet bruger tiden bedst.

AUH er derfor gået med i et samarbejde med blandt andre Vienna General Hospital i Wien, Charité i Berlin, Erasmus MC i Rotterdam, Katholieke Universiteit i Leuven og Vall d’Hebron i Barcelona om at udvikle og udbrede brugen af patienternes egne vurderinger (Patient Rapporterede Oplysninger - PRO) i EU-projektet The Health Outcomes Observatory project (H2O).

Det er mere end 10 år siden det digitale spørgeskema AmbuFlex blev introduceret i Neurologisk Klinik, og i dag udfylder flere end 22.000 patienter med 54 forskellige kroniske sygdomme online et spørgeskema, der er målrettet deres sygdom. Gennem patientens svar på spørgsmål om helbred, symptomer, livskvalitet og funktionsniveau får personalet kendskab til patientens egen vurdering af sin helbredstilstand, og det forbedrer kvaliteten af ​​den kommende konsultation.

Kan være en patientvenlig løsning på det store pres på sundhedsvæsenet og mangel på personale

Ambuflex er et redskab til brugerstyret behandling, som giver patienterne større indsigt i deres sygdom og mere fleksibilitet i deres liv, der ikke længere behøver være styret af hyppige besøg på hospitalet uden andet formål end kontrol af sygdommen. På nogle sygdomsområder er der sket en reduktion på 50% i ambulante besøg efter indførelsen af AmbuFlex, og det kan derfor være en af løsningerne i en tid med stort pres på sundhedsvæsenet og mangel på sundhedspersonale. Af hensyn til patientsikkerheden kan patienterne altid vælge at blive kontaktet af hospitalet.

På Aarhus Universitetshospital bruges AmbuFlex hovedsageligt til patienter med kronisk sygdom, som har behov for regelmæssig opfølgning og konsultation om deres sygdom og behandling. Patientens vurdering af sin egen tilstand er nyttig til at måle kvaliteten af behandlingen, og forskning har vist, at brug af såkaldt Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) giver fordele for både patienter, behandling og medarbejdere.

Forskning fra Aarhus Universitetshospital har vist, at brug af PRO i fx AmbuFlex giver øget patienttilfredshed. Patienterne ønsker en fleksibel kontakt med hospitalet, der er styret af deres behov og sygdommens udvikling. Når patienterne følger og vurderer deres egne symptomer med svar på spørgsmål, kommer de til at kende deres sygdom og behandling bedre. Samtidig bliver dialogen med læger og sygeplejersker mere fokuseret omkring det væsentlige, når patienterne har udfyldt et skema i forvejen.

Tv-indslag skal inspirere andre EU-lande til at anvende patientrapporterede oplysninger

Europas førende flersprogede nyhedskanal, Euronews, som leverer nyheder til 400 millioner husstande i 160 lande, har besøgt AUH og har i samarbejde med EU kommissionen lavet et indslaget Denmark is using digital patient questionnaires to improve medical care om AUH's brug af PRO data og AmbuFlex.

Læge og ph.d. Mette Julsgaard på Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, som er Danmarks repræsentant i et H2O-samarbejde om at udvikle standardiserede PRO-spørgsmål til patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom, siger i indslaget:

"Patientrapporterede oplysninger er en fremragende måde at få indblik i en patients symptomer på, inden vi ser patienten i ambulatoriet. Vi ved, hvad vi skal fokusere på, fordi vi allerede har en masse svar fra patienten."

I indslaget forklarer chef for Kvalitet og Patientinvolvering Lisbeth Kallestrup, hvordan spørgeskemaerne kan blive vurderet:

"Spørgeskemaerne vurderes med en algoritme. Hvis det viser sig, at patienten har det godt, behøver vi ikke at se og tale patienten. Nogle kommer ud 'gule', som betyder, at det er nødvendigt at ringe til patienten. Andre kommer ud 'røde', som betyder, det er nødvendigt at se patienten."

"Det hjælper os også med at finde ud af, hvem der er de relevante patienter at se. På den måde kommer vi til at bruge vores tid på de sygeste patienter og ikke på de patienter, der i øjeblikket ikke er så syge af deres kroniske sygdom."