Afdelingslæge og klinisk lektor Steffen Leth og læge og ph.d.-studerende Kristoffer Skaalum Hansen

02.11.2022

Forskere fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup har publiceret det første kliniske studie i verden om behandling af senfølger efter covid-19 med medicin.

- Resultaterne fra studiet viser, at der ikke var signifikant forskel i bedring af symptomer eller livskvalitet hos deltagerne, når man sammenligner behandling med co-enzym Q10 og placebo, siger læge og ph.d.-studerende Kristoffer Skaalum Hansen, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Kan co-enzym Q10 reetablere normal energiproduktion i cellerne?

Co-enzym Q10 er et stof, der eksisterer i næsten alle kroppens celler og er væsentligt for energiproduktionen i en celle. Hypotesen var, at cellernes energiproduktion (som foregår i cellens mitokondrie) var svækket efter covid-19, og at tilførsel af co-enzym Q10 kunne reetablere normal funktion og dermed afhjælpe symptomer på senfølger.

Alle deltagere i studiet fik både en behandlingsperiode med co-enzym Q10 og en med placebo (snydemedicin). 119 patienter med senfølger efter covid-19 gennemførte studiet, der blev udført på Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

En hjælp til at finde fremtidige forskningsområder inden for senfølger efter covid-19

Flere analyser fra studiet peger mod en tendens til, at co-enzym Q10 er bedre, men forskellen fra placebo var ikke stor nok til, at man med sikkerhed kan konkludere at co-enzym Q10 virker til behandling af senfølger.

- Selvom studiet ikke viste en signifikant effekt af Q10 behandlingen, kan data stadig hjælpe os med at identificere vigtige fremtidige forskningsområder inden for senfølger efter covid-19, siger afdelingslæge og klinisk lektor Steffen Leth, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Et blindet, placebo-kontrolleret, cross-over studie.

Samarbejdspartnere: Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup.

Ekstern finansiering: Forsøgsmedicinen blev doneret af PharmaNord og projektet blev udført med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Ingen sponsorer havde indflydelse på det videnskabelige arbejde.

Interessekonflikter: Nej

Læs den videnskabelige artikel: Hansen, Kristoffer Skaalum and Mogensen, Trine Hyrup and Agergaard, Jane and Schiøttz-Christensen, Berit and Østergaard, Lars Jørgen and Vibholm, Line Khalidan and Leth, Steffen, High-dose coenzyme Q10 therapy versus placebo in patients with post COVID-19 condition: a randomized, phase 2, crossover trial. The Lancet Regional Health – Europe, Published Online 2. November 2022, DOI: 10.1016/j.lanepe.2022.100539