16.03.22

Personalets imødekommenhed er et af de områder, hvor Aarhus Universitetshospital især scorer flotte karakterer i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse for 2021 (foto: Aarhus Universitetshospital)

På trods af corona-pandemi, sygeplejestrejke og udskudte operationer var patienterne på Aarhus Universitetshospital stadig særdeles godt tilfredse med den behandling, de fik på hospitalet i 2021. Det viser nye resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for 2021.

Et imødekommende personale, der tager imod deres patienter i pæne og rene lokaler. Det er to af de områder, hvor patienterne på Aarhus Universitetshospital er mest tilfredse.

Det viser nye tal fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2021 (LUP), som bliver offentliggjort i dag. På Aarhus Universitetshospital har knap 9.000 patienter i perioden august-oktober 2021 svaret på et spørgeskema om deres oplevelse af enten et ambulant besøg, en akut eller planlagt indlæggelse, et besøg på skadestuen eller deres oplevelse af en fødsel.

Særligt for gruppen af de planlagt indlagte patienter ser det flot ud, for her er 90 procent af patienterne alt i alt tilfredse med indlæggelsen. Men gruppen af ambulante patienter kommer lige efter, for her er tilfredsheden samlet set 89 procent – og samtidig er det den patientgruppe, hvor tilfredsheden er steget mest markant siden sidste år.

Dedikerede medarbejdere
For alle besvarelserne fra patienterne gælder det, at de er meget tilfredse med personalets indsats. Særlig når det drejer sig om personalets imødekommenhed.

- Det er meget glædeligt, at vores medarbejdere på trods af et usædvanligt år i 2021 har en vedholdende opmærksomhed på mødet med patienten, siger Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

- Det er en stor anerkendelse til alle vores medarbejdere – og specielt frontpersonalet. For det er i det direkte møde mellem patient/pårørende og medarbejdere, at patienttilfredsheden kommer til syne.

Rene rammer giver tilfredse patienter
Samtidig viser undersøgelsen, at patienterne er tilfredse med hospitalets fysiske rammer, da der er en høj tilfredshed med, at afdelingernes lokaler er rene.

- Vi har igennem hele covid-perioden været meget opmærksomme på hygiejnen ved at spritte af og prioritere rengøring, så hospitalet kunne fremstå rent. Så de gode fysiske rammer er også en anerkendelse af vores ikke-kliniske personale, som har gjort en stor indsats på dette område.

Til gengæld viser undersøgelsen også, at patienterne – både ambulante og indlagte - gerne vil have mere information om virkninger og bivirkninger ved ny medicin. De så også gerne, at de pårørende fik bedre mulighed for at deltage i beslutninger.

- Her er det nødvendigt at dykke ned i resultaterne for de enkelte afdelinger for at se på, hvor der skal sættes ind med forbedringstiltag. På AUH har vi allerede udviklet såkaldte LUP-brugerdialoger, hvor man sammen med patienterne kigger på forbedringstiltag for udvalgte afdelinger.

Stigende tilfredshed med patientinvolvering
Aarhus Universitetshospitals strategiske ambition handler om at møde hele mennesket og bl.a. være førende inden for patientinvolvering. Derfor har hospitalet arbejdet fokuseret med dette område gennem flere år.

LUP-resultaterne viser, at denne indsats nu begynder at bære frugt, da patienternes tilfredshed generelt er stigende på netop de spørgsmål, der handler om involvering.

Her ses enten en øget tilfredshed eller samme niveau sammenholdt med 2020, når man ser på tværs af de tre patientgrupper. Særlig fremgang ses hos ambulante og planlagte patienter.

- Det er rigtig godt, at Aarhus Universitetshospitals arbejde med patientinvolvering nu begynder at kunne aflæses i patienttilfredsheden. Det er vigtigt, at vi har et vedvarende fokus på patientinvolvering og indarbejder det som en naturlig del af alle patientforløb, siger Susanne Lauth.

 

FAKTA om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP):

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser: LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse LUP Fødende og LUP Psykiatri. Aarhus Universitetshospital deltager i de tre første undersøgelser:

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.

LUP Fødende omfatter nybagte mødre, der har født på landets hospitaler.

 

Læs mere om undersøgelsen:

Læs sammendrag af resultater for Aarhus Universitetshospital

Læs fuld rapport LUP 2021 for Aarhus Universitetshospital

Yderligere oplysninger:

Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, mobil 5116 7089, e-mail: susanne.lauth@rm.dk