15.03.22

Ved lanceringen af byggeriet og afsløring af donator deltog (fra venstre): Jens Christian Hedemann Sørensen, bestyrelsesformand for DNC og lærestolsprofessor på AUH, Leif Østergaard, professor på AU og overlæge på AUH, Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør AUH, David Zahle, partner Bjarke Ingels Group, BIG, Bjarke Ingels, founding partner Bjarke Ingels Group, BIG, næstformand for øbmand Herman Sallings Fond, Karin Salling, formand for købmand Herman Sallings Fond Jens Bjerg Sørensen (foto: Tonny Foghmar).

Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, der er verdenskendte for deres bidrag til diagnosticering og behandling af hjernens sygdomme, vil med en ny ikonisk bygning af Bjarke Ingels Group integrere psykiatri- og neuroforskning under samme tag i Dansk Neuroforskningscenter (DNC). Salling Fondene står klar med 250 mio. kroner til byggeriet. 

Hver femte dansker rammes af sygdom i hjernen. Det koster 39 mia. kroner pr. år i indlæggelser, hjemmepleje og medicinske behandlinger. Med det ikoniske nye bygningsværk, tegnet af Bjarke Ingels Group, vil DNC samle verdens førende hjerneforskere og danne basis for de næste store gennembrud i behandlingen af hjernesygdomme. Bygningen skal forbinde hjerneforskere på tværs af faglige discipliner – med hovedvægt på neurologien og psykiatrien.

Arkitekturen er inspireret af hjernens foldninger, som gør det muligt for klinikere, forskere, patienter og pårørende med forskellige baggrunde at danne nye samarbejder og forbindelser, i lighed med hjernens forbindelser.

Simuleret illustration af det kommende DNC byggeri. Illustration: BIG, Bjarke Ingels Group

Afstigmatisering af psykisk sygdom

Det er et mål for DNC at gøre op med opdelingen i fysiske og psykiske sygdomme i hjernen og dermed afstigmatisere psykisk sygdom. Hjerneforskningen kan hjælpe med at forklare den bagvedlæggende årsag til nogle af psykiatriens behandlinger mod depression, som for eksempel magnetisk stimulation af hjernen eller elektrochok.

- Med Salling Fondenes støtte til DNC's kommende bygning er vi et godt skridt på vej mod optimale rammer for at avancere yderligere i verdenseliten indenfor neuroforskning og dermed at skabe grundlag for nye banebrydende behandlinger til vores patienter med sygdom i hjerne, rygmarv og nerver samt psykiske lidelser, siger Jens Christian Hedemann Sørensen, lærestolsprofessor i neurokirurgi på Hjerne- og Rygkirurgi på AUH og formand for DNC, og fortsætter:

- Tanken er at bygningen, ligesom hjernen, skal fungere som et netværksrum der skaber nye forbindelser, sammenhænge og fælles forståelse. Vi ønsker nemlig at gøre op med opfattelsen af de fysiske og psykiske hjernesygdomme som isolerede størrelser. 

Beliggenheden mellem AUH og AUH Psykiatrien og selve bygningens udformning både fremmer og cementerer denne tilgang.

BIGs arkitektur er inspireret af hjernens anatomi og evne til at danne forbindelser 

Det er netop hjernens fantastiske evne til at samle og forbinde viden, der har dannet inspiration for Bjarke Ingels Groups design. Bygningens arkitektur afspejler de folder, der er karakteristiske for hjernen og som giver flest mulige kontaktflader på begrænset plads.  

Simuleret illustration af det kommende DNC byggeri. Illustration: BIG, Bjarke Ingels Group

Bjarke Ingels, founding partner i BIG, fortæller om idéen til arkitekturen:   

- Hjernen er det mest komplekse og tilpasningsdygtige organ i kroppen. Vores design for det nye Neuroforskningscenter replikerer i sin arkitektur det essentielle princip i hjernen - nemlig hjernens folder, som giver hospitalet en stor overflade på begrænset plads. Folderne bruges til at skabe forbindelser, bringe lys og det omkringliggende grønne landskab ind i hospitalet gennem ’grønne lommer’. Det vil inspirere patienter, besøgende og medarbejdere til at komme ud og trække luft og lade naturen og biodiversiteten blive en del af research og helingsprocessen.

Forbindelse til det omgivende samfund

Der bliver også et forbindelsesled til den brede offentlighed. I et centralt placeret eksperimentarium vil forskningscentret udstille og holde oplæg om det nyeste inden for hjerneforskning. Centret bliver således et sted hvor viden, forskning og formidling af hjernens sygdomme bliver skabt – og et sted på hospitalet, hvor man ikke behøver at være patient eller pårørende for at blive inviteret indenfor.

Simuleret illustration af det kommende DNC byggeri. Illustration: BIG, Bjarke Ingels Group

Dansk Neuroforskningscenter har allerede skabt resultater, der har ført til ny behandling i hele verden. Nu kan offentligheden også komme tæt på, hvor vi det sker! 

Opbakning fra Salling Fondene

DNC finansieres udelukkende af private donationer.

Salling Fondene ser DNC projektet som meget visionært og med et stort potentiale og har derfor tilkendegivet via en hensigtserklæring at yde støtte på 250 mio. kroner til det kommende Dansk Neuroforskningscenter.

Bestyrelsesformand for Købmand Herman Sallings Fond, Jens Bjerg Sørensen, fortæller om fondens opbakning til bygningen, der vil blive et nyt arkitektonisk vartegn for Aarhus:

- Vi ser Dansk Neuroforskningscenter som en unik mulighed for at sætte streg under Aarhus' placering på verdenskortet inden for forskning i hjernens sygdomme. Vi har i Salling Fondene haft nogle spændende møder med hospitalsledelsen om udviklingen af de nye og bedre muligheder for diagnosticering og behandling til gavn for patienterne. Byggeriet vil uden tvivl blive et landmark i Aarhus i form af Bjarke Ingels Groups arkitektur, der vil komme til at rumme forskning i verdensklasse.

Simuleret illustration af det kommende DNC byggeri. Illustration: BIG, Bjarke Ingels Group

Baggrund

Dansk Neuroforskningscenter (DNC) blev etableret i 2009 af Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Centret er vokset ud af sine rammer og etablerer sig derfor i en ny bygning placeret mellem AUH Psykiatrien og AUH i Skejby.

Den nye bygning skal danne rammen om nye gennembrud for diagnostik og behandling af hjernens sygdomme.

Bjarke Ingels Group har tegnet byggeriet med udgangspunkt i hjernens struktur og evne til at danne forbindelser.

Byggeriet bliver på cirka 19.000 kvadratmeter og forventes at stå færdigt i 2026. Der bliver plads til cirka 500 forskere.

Dansk Neuroforskningscenter bliver til på baggrund af donationer.

Læs mere om DNC

Kontakt

Spørgsmål til DNC, byggeriet og ønsker om interviews kan rettes til:

Kommunikationsmedarbejder Mai Bakmand, mabakm@rm.dk telefon + 45 2361 7499