Delegationen af brasilianske topchefer fotograferet i Dansk Center for Partikelterapi
Delegationen af brasilianske topchefer fotograferet i Dansk Center for Partikelterapi. Foto: Nebiye Keskin

30.08.2022

Tirsdag besøgte ni topchefer fra Sundheds- og Dataministeriet i Brasilien Aarhus Universitetshospital samt Aarhus Raadhus. Det skete som led i Udenrigsministeriets og Sundhedsdatastyrelsens samarbejde med de brasilianske myndigheder om digitalisering og styrkelse af det brasilianske sundhedsvæsen.

Brasiliens problem er især, at meget lidt af den offentlige sektor er digitaliseret, hvilket giver unødigt bureaukrati, forringer servicen for borgerne og overbebyrder de ansatte. Sammenlignet med Brasilien er Danmark langt foran med digitalisering og er derfor udvalgt som forbillede for Brasiliens vej mod digitalisering.

Delegationen fra Brasilien er på rundrejse i Danmark for at se forskellige dele af det danske sundhedsvæsen og deres it-løsninger. De brasilianske topchefer bruger to dage i Aarhus på at studere digitale indsatser samt på at studere universitetshospitalets rolle i regionen og samarbejde med Aarhus Kommune og de praktiserende læger. Gæsterne har især ønsket at høre, hvorledes man er lykkedes med digitale tiltag som at skabe overblik over patientforløb på storskærme og formidle information til patienterne via en app.

De brasilianske topchefer sluttede turen på Aarhus Universitetshospital af med en rundvisning på Dansk Center for Partikelterapi, som er et nationalt center på Aarhus Universitetshospital for avanceret strålebehandling med protoner, og hvor både forskning og behandling sker i et tæt samarbejde på tværs af landet.

I Aarhus Kommune er gæsterne blevet budt velkommen af borgmester Jacob Bundsgaard og har hørt om digitale løsninger inden for kommunalt regi. Fx hvordan samarbejdet om Fælles Medicinkort (FMK) øger patientsikkerheden ved at give praktiserende læger, hospitaler, kommunerne og apoteker et samlet overblik om borgernes medicin. Og om hvorledes kommunen har indtænkt data og digitalisering i den kommende sundhedsreform.

Horsens Regionshospital blev også besøgt med det formål at få præsenteret datadeling samt brug af kunstig intelligens.

Ud over besøget i Aarhus skal delegationen en tur forbi Healthcare Denmark i Odense, dronemiljøet i Syddanmark, Lego, Rigshospitalets innovationsafdeling samt en lægepraksis.

Revideret 03-01-2023