09.02.2022

Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital lancerer national innovationsplatform på tværs af Danmark, der skal gøre hospitalerne til inkubator for udvikling af nye sundhedsløsninger.

Har du skabt resultater gennem klinisk forskning, som har potentiale til at gøre gavn for patienterne? Så søg det nye innovationsprogram om både økonomisk støtte og professionel sparring. Foto: Peter Ravnsborg.

Innovative klinikere på alle landets hospitaler får fremover markant bedre mulighed for at omsætte deres forskning til konkrete nye sundhedsløsninger, der vil gøre en forskel for patienterne. Torsdag d. 10. februar 2022 åbner den nationale innovationsplatform, der er den hidtil største satsning i Danmark på at integrere iværksætteri i både kultur og praksis på hospitalerne.

“Det stærke samarbejde mellem Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital og støtten fra Novo Nordisk Fonden betyder, at vi nu bliver endnu bedre til at omsætte viden, forskningsresultater og patenter til løsninger, der gør gavn for patienterne”, siger Poul Blaabjerg, Hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital.

Per Christiansen, Hospitalsdirektør på Rigshospitalet fortsætter:

“Innovation er en del af løsningen, når vi ser på de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for – nu og i fremtiden. Derfor er vi stolte af at kunne tilbyde en innovationsplatform, der understøtter vores dygtige forskere i at udvikle ny behandling til patienterne. Vi ser frem til at modtage ansøgningerne, der kan sendes allerede i dag”.

BETA.HEALTH vil uddele midler for op til 15 mio. kr. årligt over de næste fem år til forskningsbaserede innovationsprojekter. Alle klinikere fra danske hospitaler kan ansøge om at blive optaget i innovationsplatformen, hvis man via forskningsresultater kan dokumentere potentiel værdiskabelse for patienter, personale og samfund. På den måde skal BETA.HEALTH være med til at accelerere sundhedsinnovationen i det danske sundhedsvæsen, så der hurtigere kommer bedre behandlinger ud til patienterne. 

Innovationsparate klinikere kan ansøge om tre typer af bevillinger to gange årligt: BETA2 på 250.000 kr., BETA5 på 500.000 kr. og BETA10 på 1 mio. kr. Kriterierne for at opnå den enkelte bevilling fremgår af hjemmesiden www.betahealth.dk. Alle udvalgte projekter bliver en del af BETA.HEALTHs acceleratorforløb, der varer 6-18 måneder, afhængig af hvilken bevilling man søger.

BETA.HEALTH acceleratorforløbet rummer bl.a. et innovationsakademi, der tilbyder workshops og træning i innovationsværktøjer. Her bliver de sundhedsprofessionelle klædt på med iværksætterdiscipliner som udvikling af prototyper, forretningsmodeller, analyse af markedspotentiale og skaleringsmuligheder. Derudover vil man få en unik mulighed for sparring med innovationskonsulenter og udvalgte eksperter i det sundhedsfaglige økosystem, samt netværk inden for innovation, forretnings- og teknologiudvikling.

BETA.HEALTH har en styrekomité på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, der består af profiler fra både den offentlige og private sektor, hvilket skal sikre samarbejde og vidensdeling på tværs af det sundhedsfaglige økosystem.

Nye innovative løsninger skal hurtigere ud til patienterne

Novo Nordisk Fonden har skudt 128 millioner kroner i BETA.HEALTH med ambitionen om, at den nyeste forskning hurtigere kan blive til nye behandlingsmuligheder til patienterne.

“Sundhedspersonalet kender patienternes behov, og de har stort indblik i, hvad der vil fungere i praksis, så derfor er det oplagt, at den tidlige innovation skal modnes på hospitalerne”, siger Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør for Novo Nordisk Fonden, og fortsætter:

“I Novo Nordisk Fonden er vi glade for at kunne understøtte sundhedspersonalets kompetencer og resurser på tværs af landets hospitaler. Det er et stort skridt på vejen mod at skabe fremtidens sundhedsløsninger. Vi glæder os til at følge udviklingen af innovationsprogrammet over de næste år”.

For mere information:

Diana Riknagel, Innovationschef, AUH
Mail: Diana.riknagel@rm.dk
Telefon: 51284413

FAKTA OM INNOVATIONSPLATFORMEN BETA.HEALTH

Projektbevillinger uddeles to gange årligt:

Første ansøgningsrunde i 2022 åbner d. 10. februar og har frist d. 13. marts 2022.

Anden ansøgningsrunde i 2022 åbner d. 15. juli og har frist d. 21. august 2022.

Ansøgerne vælger selv, hvilken af de tre bevillinger, de vil søge. Dog er der forskellige kriterier tilknyttet hver enkelt bevilling, som de forskningsbaserede innovationsprojekter skal leve op til.

Bevillingerne lyder på:

  • BETA2 på 250.000 kr. – der uddeles op til 16 BETA2-bevillinger årligt
  • BETA5 på 500.000 kr. – der uddeles op til 14 BETA5-bevillinger årligt
  • BETA10 på 1.000.000 kr. – der uddeles op til to BETA10-bevillinger årligt

Et acceleratorforløb har en varighed på 6-18 måneder afhængig af, hvilken bevilling man søger.

Læs mere om BETA.HEALTH og acceleratorforløbet på www.betahealth.dk

Kontakt contact@betahealth.dk, hvis du ønsker at vide mere.