12.11.2022

Medicinalfirmaet Moderna har udviklet en influenzavaccine med den mRNA-teknologi, som fik sit gennembrud i forbindelse med udvikling af vacciner mod covid-19. Den nye influenzavaccine har været testet i fase 1- og fase 2-studier, hvor sikkerheden er blevet undersøgt, og som viser, at vaccinen får kroppen til at danne antistoffer mod influenzavirus.

Et internationalt multicenterstudie skal nu teste, hvor effektiv vaccinen er til at forebygge infektion med influenza, på 23.000 mennesker verden over. På Aarhus Universitetshospital forventes ca. 300 borgere at deltage i forsøget.

mRNA-vacciner er hurtigere at udvikle

Forsøget skal undersøge effekten og sikkerheden ved Modernas mRNA vaccine sammenlignet med en almindeligt fremstillet vaccine. Begge vacciner i forsøget er såkaldte firevalente influenzavacciner udviklet til at beskytte mod to influenza A og to influenza B-stammer, som WHO har anbefalet til denne sæsons influenzavacciner. Forsøget er dobbeltblindet, dvs. hverken lægen eller den, der bliver vaccineret, ved, hvilken type vaccine, der vaccineres med.

Influenza er hyppigst i vintersæsonen. For langt de fleste bør influenza ikke give anledning til bekymring, men for ældre og andre personer i særlig risiko kan sygdommen udvikle sig alvorligt. Er man fyldt 65 år, særligt udsat for smittefare eller i særlig risiko, kan man i Danmark blive vaccineret gratis. Influenzavaccine giver typisk en beskyttelse mod influenza på ca. 70 %.

- For samfundet vil den afgørende fordel ved mRNA-vacciner mod sæsoninfluenza være, at de er hurtigere at udvikle, og derfor med større sandsynlighed vil virke overfor sæsonens influenzastammer, siger professor og cheflæge Lars Østergaard.

De seneste år har de mest udbredte influenzavacciner indeholdt bestanddele (antigener) fra influenzavirus, som immunforsvaret danner antistoffer imod. Forsøgsvaccinen indeholder mRNA, som i en kort periode får kroppens egne celler til at producere influenzavirus-antigen, som immunforsvaret danner antistoffer imod.

Søger især ældre deltagere

For at deltage i forsøget skal man være over 50 år, men projektet søger især ældre deltagere. Er man fyldt 65 år og endnu ikke blevet influenzavaccineret i år, så er der mulighed for deltage i studiet og bidrage til forskningen i mere effektive influenza-vacciner, som også hurtigere kan tilpasses til de relevante influenza- varianter. Dette samtidig med, at man så får sin anbefalede årlige influenzavaccination.

Man må ikke have sygdom, som ikke er under kontrol, f.eks. feber eller andre tegn på infektion. Ved tilmelding til forsøget vurderer en læge, om man kan deltage.

Bliver man godkendt til forsøget, skal man til en lægesamtale og tage endelig stilling til, om man vil deltage, hvorefter man kan blive vaccineret på stedet. Herefter vil man løbende blive kontaktet af forskningsprojektet og spurgt til symptomer og sygdom. Får man influenzasymptomer skal man podes for at afgøre, om man har fået influenza.

Interesserede kan tilmelde sig projektet ved at ringe til 24777995/51275680 eller sende en mail til auh.inf-kfe@rm.dk.