10.05.2022

Lars Østergaard, ridderkors.jpg

Lars Østergaard sammen med et udvalg af forskere, sygeplejersker, læger og sekretærer fra Infektionssygdomme. Foto: Tonny Foghmar, AUH.

Efter to år med stort fokus på forskning, formidling og ledelse i forbindelse med COVID-19 modtager Lars Østergaard, cheflæge på Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital og professor ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, ridderkorset af Dannebrogordenen.

Lars Østergaard har som forsker og leder stået i spidsen for Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital i snart 20 år, men de seneste to skiller sig særligt ud. Gennem hele COVID-19-pandemien har han som læge og leder, som forsker og formidler spillet en helt central rolle i den danske håndtering af COVID-19.

Den indsats anerkendes han nu for. Hendes Majestæt Dronningen har tildelt ham ridderkorset af Dannebrogordenen.

"Det er yderst velfortjent, at Lars hædres. Han har under hele COVID-19-perioden haft afgørende betydning for det danske samfund, hvor han har bidraget med sin høje faglighed med rådgivning til Sundhedsstyrelsen og i andre faglige sammenhænge. Derudover har Lars været en stærk formidler om Covid-19 til befolkningen og ikke mindst bidraget til, at vi på AUH har stået fagligt stærkt under hele pandemien," siger Claus Thomsen, der er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

Modtager ridderkorset på vegne af hele holdet

Ridderkorset er en personlig hæder til Lars Østergaard, men det ligger ham meget på sinde at fremhæve alle de medarbejdere, der har knoklet for at tage sig af syge patienter, sikre gode testmuligheder for befolkningen og skabe forskningsresultater om en ny sygdom, hvor hele verden efterspurgte viden.

"Jeg er selvfølgelig stolt og beæret – men også meget ydmyg. Der er så mange mennesker, der fortjener den her anerkendelse. Jeg modtager ridderkorset på vegne af alle mine gode, dygtige og dedikerede kollegaer, der har leveret en indsats langt ud over det normale gennem de seneste to år," siger Lars Østergaard.

I forbindelse med COVID-19 har Lars Østergaard spillet en vigtig rolle på flere forskellige områder. Han er leder af Infektionssygdomme, som er den afdeling, der tager imod patienter med feber eller smitsomme sygdomme, og som derfor også behandler patienter med COVID-19. Han er desuden leder af den tilhørende forskningsafdeling med mere end 65 videnskabelige medarbejdere.

Forskning, formidling og rådgivning

Under hele COVID-19-perioden har Lars Østergaard gjort en stor indsats for at formidle både nye forskningsresultater og mere generel viden om infektionssygdomme. Alene i 2020 blev han citeret langt over 3.000 gange i de danske medier.

Lars Østergaard er også en af de ledende kræfter i det store forskningsprojekt ENFORCE, der overvåger effekten af vaccinerne mod COVID-19 og bidrager med vigtig viden til det danske vaccinationsprogram.

Sideløbende med et stærkt fokus på patienter, forskning og formidling har han også bidraget med sin høje faglighed og ekspertviden som rådgiver for Sundhedsstyrelsen. Her har han styrket den danske håndtering af pandemien med al sin viden og ihærdighed. Lars Østergaard var også en del af Folketingets ekspertgruppe, der analyserede de danske myndigheders håndtering af COVID-19 og offentliggjorde en 600 sider lang rapport om håndteringen i januar 2021.

Lars Østergaard har publiceret mere end 350 videnskabelige artikler, holdt over 100 internationale foredrag samt vejledt mange yngre forsknings- og ph.d.-studerende. Han har også været faglig bedømmer dels for videnskabelige tidsskrifter, men også for nationale og internationale ph.d.- og disputatsafhandlinger.