28.04.2022

Der er behov for nye bloddonorer i Aarhus – særligt donorer der vil give plasma, som er en del af blodet. Blodbanken i Aarhus opfordrer alle sunde og raske borgere til at melde som bloddonorer hurtigst muligt. Plasma bruges til at fremstille livsvigtig medicin, der er nødvendigt til at behandle en række alvorlige sygdomme.

Der er på verdensplan allerede mangel på immunglobulin, også kaldet antistoffer, som udvindes fra plasma. Mangel på plasma kan betyde, at patienterne ikke kan få den mængde immunglobulin, de har behov for.           

I Danmark er det besluttet, at vi skal være selvforsynende med immunglobulin. Selvforsyning er vigtigt for at øge forsyningssikkerheden. Desuden kan der være etiske overvejelser ved at købe plasma fra udenlandske donorer, som ofte tappes under andre forhold end i Danmark.

-"Behandlingerne med den livsvigtige medicin udvundet fra plasma skaber liv og livskvalitet hos patienter med bl.a. immundefekt. Behovet for den livsvigtige medicin er stigende, og medicinen kan kun fremstilles af blodplasma. Derfor har vi lige nu brug for flere bloddonorer", siger Christian Erikstrup, der er professor og overlæge ved Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital.

Blodbanken opfordrer derfor alle raske borgere til at melde sig som bloddonorer. Desuden beder Blodbanken virksomheder i Skejby om at videreformidle budskabet til deres medarbejdere, og appellerer til, at deres medarbejdere kan få lov til at blive tappet i arbejdstiden.

En stabil blodforsyning

Bloddonorerne donerer frivilligt, ubetalt og anonymt i blodbanken, så de kan hjælpe andre mennesker, der har brug for det. Landets i alt 180.000 bloddonorer er hver dag med til at sikre den nødvendige blodforsyning og gør en kæmpe forskel for andre mennesker.

Giv blod og red liv

Alle voksne, der er sunde og raske og vejer over 60 kilo, kan som udgangspunkt donere plasma. Læs mere om plasmatapning og se, om du kan donere plasma på www.bloddonor.dk.

Det tager kun cirka 45 minutter at give plasma. Plasmaet gendannes hurtigt i kroppen, og du kan donere plasma hver 14. dag.