30.06.2022

Den årlige rapport fra Landsregistret Karbase er netop udkommet, og den viser, at kvaliteten af den karkirurgiske behandling på Aarhus Universitetshospital hovedsagligt lever op til nationale standarder.

Årsrapporten Karbase samler data om kvaliteten af karkirurgiske operationer. Rapportens data og indikatorer er udarbejdet før den aktuelle debat om karkirurgien i Region Midtjylland, så den svarer ikke på de aktuelle spørgsmål, om der er regionale forskelle i antal amputationer og karkirurgisk aktivitet.

Læs Landsregistret Karbase, National årsrapport 2021.

Rapporten udgives af den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase Landsregisteret Karbase på baggrund af data fra bl.a. CPR-registeret, Landspatientregisteret (LPR) og Receptdatabasen.

God til operationer mod forkalkede halspulsårer og udposninger på hovedpulsåren

Aarhus Universitetshospital ligger meget højt, når det gælder kvaliteten af operation mod forkalket halspulsåre, der forebygger blodprop i hjernen og mindsker dødeligheden.

I 2020 var der kun en patient, svarende til 1,3 % af disse patienter på Aarhus Universitetshospital, som fik en blodprop i hjernen efter denne operation. Dette opfyldte i høj grad den kliniske standard (indikator 1) på maksimum 6 % tilfælde af død eller blodpropper i hjernen. Dette var også bedre end landsgennemsnittet på 3,7 %. Denne operation foregik for 87,5 % indenfor 14 dage, hvor landsgennemsnittet var på 65 % (indikator 2).

94,7 % af de egnede patienter fik behandling med blodfortyndende medicin samt kolesterol- og kostbehandling, hvilket også var væsentlig bedre end den fastsatte standard på minimum 80 % (indikator 9B).

Kvaliteten er også meget høj, når det gælder operation for udposninger på hovedpulsåren. Dødelighed for patienter med udposninger på hovedpulsåren opereret gennem henholdsvis en planlagt åben operation (indikator 4) eller en planlagt indvendig behandling (indikator 5a). Indikatorerne måler på andel af patienter som døde indenfor 90 dage. Her var der ingen, som døde inden for 90 dage på Aarhus Universitetshospital i 2021.

Desuden havde AUH sammen med Kolding færrest sårkomplikationer efter amputationsforebyggende operation i 2020 (indikator 6).

Amputation efter amputationsforebyggende operation

På Aarhus Universitetshospital fik 18,8 % (mod 15,8 % på landsplan) af patienterne amputeret et ben indenfor et år efter en amputationsforebyggende operation, og selv om AUH således opfylder standarden på 30 % (indikator 8), anbefaler rapporten en audit (gennemgang af patientforløb) på baggrund af, at Aarhus Universitetshospital igennem en årrække har ligget på et højere niveau end resten af Danmark.

Aarhus Universitetshospital har derfor analyseret de 10 patientforløb, der endte med amputation, ud af de 49 patientforløb med forebyggende karkirurgisk operation i 2020. Analysen viser, at andelen af patienter med sukkersyge er større i gruppen af amputerede patienter (60 pct.) end gruppen af ikke-amputerede (39 pct.). Patienterne, der blev amputeret, fik generelt bypassoperation tidligere i deres sygdomsforløb end de øvrige patienter med forebyggende karkirurgisk operation.

Desuden viser analysen, at tidsforløbet op til forebyggende karkirurgisk behandling med bypass operation i benene i fire tilfælde ikke levede op til nyligt indførte tidsgrænser. To af patienterne var ikke henvist med rette diagnose, hvorfor udredningsforløbet blev forsinket. En overskridelse skyldes yderlige nødvendig undersøgelse af patienten pga. patientens andre sygdomme. I det sidste forløb er en mindre overskridelse ikke vurderet til at være årsag til amputation, da patienten havde en velfungerende bypass i mere end tre måneder efter operationen.

Auditresultaterne giver anledning til at gennemgå, hvordan patienterne bliver henvist til amputationsforebyggende operation. Der vil desuden blive gennemført supplerende sammenligning med anden karkirurgisk afdeling, hvor amputationsraten er lavere.