31.05.2022

Aarhus-forskere står sammen med nordiske forskere bag et unikt studie, som har samlet individuelle data om brug af epilepsimedicin blandt flere end 4 mio. gravide og deres børn i hele Norden. Studiet viser, at epilepsimedicin i graviditeten er forbundet med øget risiko for autisme og kognitiv funktionsnedsættelse.

Kvinder med epilepsi har ofte brug for epilepsimedicin for at forbygge epilepsianfald under graviditeten. Tidligere studier på bl.a. danske data har påvist en sammenhæng mellem udsættelse for epilepsimedicinen valproat i graviditeten og risikoen blandt børnene for autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Det er denne sammenhæng, der nu bekræftes i det hidtil største stude på området, der inkluderer flere end 4 mio. graviditeter. Med det nye store studie har man også kunnet undersøge, om der var risiko forbundet med andre typer af epilepsimedicin og kombinationer af epilepsimedicin, som i vidt omfang også anvendes af gravide kvinder med epilepsi.

Forskere ved Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og på Aarhus Universitet står sammen med forskere fra Norge, Sverige, Finland og Island bag et meget stort og unikt studie, som har samlet data om brug af epilepsimedicin blandt gravide på tværs af hele Norden og fulgt flere end 4 mio. gravide og deres børn for at kunne afgøre, om børnene født af mødre med epilepsi har større risiko for autisme og udviklingsforstyrrelser.

- I samarbejde med forskere fra hele Norden er der indsamlet og analyseret data fra sundhedsregistre i alle de nordiske lande, og resultaterne viser, at børn, som har været udsat for bestemte typer epilepsimedicin, har en risiko, der er 2-4 gange højere end andre børn for bl.a. autisme, siger Jakob Christensen, der er overlæge på Aarhus Universitetshospital og lektor ved Aarhus Universitet. Jakob Christensen er speciallæge både i neurologi og klinisk farmakologi og har i mange år arbejdet med brug af danske registre.

Forskerne hentede registerdata om 4.494.926 nordiske børn født i 1996-2017, hvoraf 31.047 børn var født af mødre, som havde indløst recepter på epilepsimedicin i graviditeten. Forskerne undersøgte, om børnene havde fået diagnosticeret autisme eller en kognitiv funktionsnedsættelse.

Resultaterne viser, at udsættelse for præparaterne topiramat og valproat var forbundet med en 2-4 gange øget risiko for autisme og kognitiv funktionsnedsættelse. Studiet bekræfter samtidig resultater fra tidligere studier der har vist at det mest anvendte lægemiddel til gravide med epilepsi (lamotrigin) ikke er forbundet med risiko for autisme og kognitiv funktionsnedsættelse hos børnene.

Derimod havde børn af mødre, som havde brugt en kombination af epilepsimedicinen levetiracetam og carbamazepin eller lamotrigin og topiramat, den samme forhøjede risiko, hvorimod det ikke gjaldt børn af mødre, som havde brugt kombination af levetiracetam og lamotrigin. Studiet er dermed et af de første studier, der er stort nok til at se på risiko forbundet med udsættelse for kombinationsbehandling - noget som kan være nødvendigt hos nogle kvinder med epilepsi for at sikre, at de ikke får anfald i graviditeten.

- Den nye viden bekræfter tidligere studier og er vigtig viden for læger og for kvinder med epilepsi. Blandt gravide er der 5 ud af 1000 som tager epilepsimedicin, og kvinder med epilepsi, som ikke får medicin i graviditeten, løber risiko for epilepsianfald. Tidligere studier har vist at gravide kvinder med epilepsi har en højere dødelighed end kvinder uden epilepsi. Derfor er det vigtigt at kende risikoen for barnet, og hvilke præparater man evt. kan skifte til for at sikre sundheden for både mor og barn, siger Jakob Christensen.

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Registerstudie baseret på nordiske sundhedsregistre
Samarbejdspartnere: Forskere ved hospitaler og universiteter i Norge, Island, Finland, Sverige, Danmark og Australien.
Ekstern finansiering: Studiet er støtte af NordForsk Nordic Program on Health and Welfare Scandinavian Multiregistry Study of Antiepileptic Drug Teratogenecity (project no. 83796) og Nordic Pregnancy Drug Safety Studies (project no. 83539), af Det Norske Forskningsråd (International Pregnancy Drug Safety Studies project no. 273366) og af Det Norske Forskningsråd gennem dets Centers of Excellence funding scheme (project no. 262700).
Interessekonflikter: Jakob Christensen har modtaget honorar for at deltage i Scientific Advisory Board for UCB Nordic og Eisai AB, modtaget honorar for forelæsninger fra UCB Nordic and Eisai AB, and modtaget støtte til en rejse fra UCB Nordic. Jakob Christensen har modtaget støtte fra Epilepsiforeningen, Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden (NNF16OC0019126) under arbejdet med studiet.
Marte-Helene Bjørk har fået bevillinger fra Norges forskningsråd og fra Nordforsk under arbejdet med studiet. Desuden har Marte-Helene Bjørks arbejdsplads modtaget honorar i følge kontrakt i forbindelse med opgaver for indehaveren af markedsføringstilladelsen for valproate. Hun har modtaget advisory board honorar fra Eisai, og aflønning for rådgivning fra Novartis Norway. Advisory board honorar fra Jazz Pharmaceuticals. Advisory board honorar fra Angelini Pharma. Honorar som oplægsholder fra Teva og fra Lilly om andre emner end dem, der indgår i det aktuelle studie.
Kari Furu har modtaget bevillinger fra Norges Forskningsråd og fra Nordforsk under arbejdet med studiet.
Mika Gissler and Marit K. Leinonen har modtaget bevillinger fra the Innovative Medicines Initiative (Building an ecosystem for better monitoring and communicating the safety of medicines’ use in pregnancy and breastfeeding: validated and regulatory endorsed workflows for fast, optimized evidence generation, IMI ConcePTION, grant agreement number 821520) under arbejdet med studiet.
Torbjörn Tomson har modtaget honorar for oplæg til sin arbejdsplads fra Eisai, Sanofi, Sun Pharmaceutical Industries Ltd og UCB samt forskningsstøtte fra Bial, Eisai, GlaxoSmithKline, Region Stockholm, Teva, GW Pharma, Arvelle og UCB.
De øvrige forfattere har ikke angivet interessekonflikter.

Læs den videnskabelige artikel:

Marte-Helene Bjørk et al. Association of Prenatal Exposure to Antiseizure Medication with Risk of Autism and Intellectual Disability. JAMA Neurology. Dato: 31.05.2022, DOI: 10.1001/jamaneurol.2022.1269

Yderligere oplysninger:

Jakob Christensen
Overlæge på Neurologi, Aarhus Universitetshospital
Lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Tlf. +45 6086 5899, e-mail: jakob@farm.au.dk