02.05.2022

I forbindelse med leverandørens vedligeholdelsesarbejde på Dansk Center for Partikelterapi opstod der i weekenden en alvorlig skade på den cyklotron, som genererer protonerne til partikelterapien.

- Det er en meget uheldig situation, som er opstået. Vi arbejder på højtryk med at sikre patienterne behandling og med at informere patienterne bedst muligt, siger cheflæge og professor Morten Høyer i Dansk Center for Partikelterapi.

Ingen patienter er blevet behandlet med den beskadigede cyklotron. I øjeblikket undersøger leverandøren omfanget af skaden og hvilke reservedele, der skal fremskaffes til cyklotronen.

- Leverandøren forventer, at anlægget kommer til at stå stille de næste 2 uger, mens skaden udbedres, men det kan komme til at tage længere tid. Vi har en nedbrudsplan, som vi følger, og den betyder, at patienterne får almindelig stråleterapi under nedbruddet, men det kan komme på tale at sende patienter til partikelterapi i udlandet, siger Morten Høyer.

Kræftafdelingerne i Danmark, som henviser til partikelterapi, er informeret om, at patienterne kommer tilbage til dem for at få almindelig stråleterapi.