04.09.2023

Henover 2021 og 2022 sagde 100 sygeplejersker op i AUH's Akutafdeling. Det kaldte på nytænkning i forhold til intro- og oplæring af nye kollegaer og ikke mindst at afsøge nye veje for vagtplanlægning og for faglig udvikling af de erfarne sygeplejersker, som i forvejen arbejdede i afdelingen.

- En tredjedel af afdelingens sygeplejersker sagde op, så vi var klar over, at der skulle ske noget anderledes. Før i tiden havde vi en idé om, at man ikke kunne ansætte nyuddannede sygeplejersker i Traumecentret og Skadestuen. Men vi måtte jo erkende, at vi ikke havde noget alternativ. Derfor har vi arbejdet intensivt med, hvordan vi på allerbedste tager imod særligt nyuddannede sygeplejersker med et nyt onboardingprogram, som gør dem så glade for at være en del af afdelingen, at de har lyst til at blive hos os, fortæller specialeansvarlig sygeplejerske i Traumecentret, Anne Koch. 

Nyt onboardingprogram er taget godt imod

Traumecentret og Skadestuen har opbygget et nyt deltaljeret onboardingprogram, ligesom de i vagtplanen prioriterer, at der altid er en erfaren sygeplejerske, som har rollen som supervisor i både dag- og aftenvagt til at tage sig særligt godt af de nye sygeplejerskekollegaer. I Akutafdelingens sengeafsnit har de også opbygget et nyt onboardingprogram, og alle nye medarbejdere får en mentor. 

 

Anne Djernes Nielsen blev uddannet sygeplejerske i januar, og 1. februar havde hun sin første arbejdsdag i Akutafdelingens Skadestue og Traumecenter.

 

- Jeg følte mig rigtig godt taget imod af alle, og de første cirka seks uger arbejdede jeg uden for normeringen. Det betød meget, at der i denne periode virkelig var tid til at lære akutspecialet at kende, og at jeg ikke var en del af vagtplanen, siger sygeplejerske Anne Djernes Nielsen og fortsætter:

- Som nyuddannet sygeplejerske har jeg været rigtig glad for den intro- og oplæring, som jeg har fået i afdelingen og også for de tiltag, der findes for nyuddannede sygeplejersker på AUH med supervisionsgrupper og simulationstræning.

 

Alles ansvar at tage godt imod nye kollegaer

At tage godt imod nye kollegaer har krævet, at medarbejderne har arbejdet med afdelingens kultur.

 

- Vi taler meget med hinanden om – både læger og sygeplejersker – at det er vigtigt, at vi hele tiden holder fast i og udvikler vores kultur, hvor det altid er okay at stille spørgsmål og bede om hjælp. For man skal som ny ikke stå med noget, som man får ondt i maven af, når man går hjem, ligesom man heller ikke skal stå med en følelse af ikke at gøre det godt nok, siger specialeansvarlig sygeplejerske, Anne Koch. 

 

Sygeplejerske Anne Djernes Nielsen nikker.

 

- Både læger og sygeplejersker siger, at jeg skal spørge, for ellers bliver de nervøse for, om jeg nu er med på, hvad jeg skal gøre. Det betyder meget, at det er en del af afdelingens kultur, at jeg kan føle mig tryg ved at spørge de erfarne læger og sygeplejersker, når jeg er i tvivl om noget.  

Ny type vagtplan og fokus på faglig udvikling for de garvede

Men ét er at tage imod nye sygeplejerskekollegaer. Noget andet er at se på, hvordan man kan gøre det mere attraktivt for de erfarne sygeplejersker at blive og også at undgå at nye kollegaer rejser hurtigt igen.

- Den massive satsning, vi har gjort med intro- og oplæring af 100 nye sygeplejersker henover et års tid, har betydet, at vi nu på tværs af afdelingens afsnit har stor fleksibilitet og kan hjælpe hinanden, ligesom det har åbnet for delestillinger mellem for eksempel Akutafdelingen og Hjertesygdomme. Det gør, at vores afdeling i dag for de mere rutinerede sygeplejersker er blevet mere spændende at være en del af på det faglige plan, forklarer Anne Koch.

Et andet centralt omdrejningspunkt har været at arbejde med, hvordan vagtplanen er skruet sammen. I Traumecentret og Skadestuen har de sløjfet alle faste rul med weekender. I stedet har sygeplejerskerne kunnet ønske et vist antal vagter i en given periode. Det har betydet færre weekendvagter for alle, og kabalen går altid op. I år fik alle sygeplejersker deres sommerferieønsker opfyldt og på den længde, som de ønskede. Det kan Anne Koch ikke huske er sket i de 10 år, hun har lagt vagtplaner.

- Vi har nu mere overskud til i højere grad at arbejde med faglig udvikling til gavn for både nye og erfarende sygeplejersker for eksempel simulationstræning og tid til undervisning, fortæller sygeplejerske og flowkoordinator, Mathias Keren, Akut Voksen sengeafsnit. 

I afdelingens sengeafsnit betyder det fornyede fokus på både de nye og de rutinerede sygeplejersker en rarere hverdag og et bedre arbejdsmiljø end for blot et par år tilbage.

- I dag handler det ikke om at brandslukke. I stedet planlægger vi klogt, hvor vi ser ind i at få sat det rigtige team på dagen og i vagten, ligesom det også har givet os tid til udvikling, forklarer Mathias Keren.

Nytænkning betyder få opsigelser

Det kæmpestykke arbejde som oversygeplejersker, specialeansvarlige sygeplejersker og intro- og onboardingansvarlige sygeplejersker har lagt i at nytænke Akutafdelingens koncept for intro- og oplæring har givet pote. Det har det øgede fokus på, hvad der skal til for, at de rutinerede sygeplejersker har lyst til at blive i afdelingen, også givet.

Anne Koch og Mathias Keren fortæller, at der er ganske få opsigelser i Skadestuen og Traumecentret, ligesom der i sengeafsnittene nu også er langt færre sygeplejersker, der siger op, end det var tilfældet tilbage i 2019 og 2020.

For sygeplejerske Anne Djernes, som netop er påbegyndt sit arbejdsliv i Akutafdelingen, er der dog både bekymring og en hemmelighed, som hun gerne vil dele.

- Jeg er svært bekymret for, at jeg ikke kommer videre, fordi jeg er så glad for at være i Akutafdelingen med den store variation, der er i arbejdsopgaverne. Her har jeg mange muligheder, for eksempel kan jeg få orlov og rejse til udlandet for at arbejde i en periode, siger Anne Djernes Nielsen.

Og så er der det med hemmeligheden:

- Der er en helt særlig vibe og stemning, når jeg er på arbejde om aftenen eller om natten i Skadestuen og Traumecentret. Det er altid hyggeligt at være på arbejde i vagterne sammen med mine kollegaer. Jeg kan godt lide det her med, at vi er et mindre team, som er sammen om at hjælpe vores akut syge patienter, mens de fleste danskere holder fri, forklarer sygeplejerske Anne Djernes Nielsen.