09.11.2023

Med midler fra internationaliseringspuljen drager overlæge og professor i klinisk genetik ved Kvindesygdomme og Fødsler Ida Vogel til februar mod Sydney. Her skal hun arbejde med genetisk fosterdiagnostik på Liverpool Hospital i Sydney.

Om Ida Vogels forventninger til opholdet på den sydlige halvkugle, siger hun:

- Helt konkret håber jeg på at blive klinisk klogere for nogle patienter, og at jeg derfor fremover kan give nogle patienter en diagnose, som ellers ikke havde fået en diagnose.

- Jeg håber på at se en række gravide patienter, men mest af alt så håber jeg, at jeg får opbygget et godt netværk og nogle gode relationer til kollegerne i Sydney.

- Jeg har tidligere oplevet, at de sjældne sygdomme har godt af, at vi arbejder sammen på tværs af landegrænser, kulturer og forskelligheder. Når man bliver del af et internationalt fællesskab inden for sit felt, så er man med til at løfte det lægefaglige niveau for de sjældne sygdomme på verdensplan og med til at hjælpe patienter i hele verden. Det er virkelig meningsskabende for mig.

Forskellige medicinske perspektiver i samme afdeling

Ida Vogel er den første kliniske genetiker ansat i Kvindesygdomme og Fødsler på AUH, hvor hun arbejder med at få genetiske teknikker implementeret i fosterdiagnosticeringen, så gravide kan tilbydes tidlig diagnostik og rådgivning i tilfælde af fostersygdomme.

- Afdelingen i Sydney er meget sammenlignelig med vores og er også i gang med at implementere omfattende genetiske analyser (genomer) i fosterdiagnostikken. De er i gang med de samme tanker som os om, hvilke faggrupper som skal løse opgaven og rådgive den gravide, så man får løst opgaven så tæt på patienten som muligt.

- En af de ting jeg skal ned og lære er, hvad deres erfaringer er med at organisere genomsekventeringen i deres føtalmedicinske afdelinger, og hvordan de har valgt at organisere forskellige medicinske perspektiver i samme afdeling, så man bruger forskellige strategier og specialer til at stille en diagnose.

Internationale relationer

Det er ikke første gang, at Ida Vogel med midler fra internationaliseringspuljen får mulighed for at skabe internationale resultater - og relationer.

Tilbage i 2018 fik hun nemlig midler til at sponsorere den sydafrikanske kliniske genetiker Shahida Moosas ophold på AUH, hvilket endte med at få stor gensidig betydning.

- Imens Shahida var her blev vi klogere på de dengang nye bioinformatiske teknikker inden for genetisk diagnosticering, vi fik skrevet nogle artikler, hun fik færdiggjort sin PHD og vi blev også gode venner.  Vigtigst af alt, så fik vi stillet nogle diagnoser på nogle af min patienter, som jeg havde beskæftiget mig med i mange år uden at kunne fortælle dem, hvad de fejlede.

- Nu er Shahida Moosa leder af den genetiske afdeling på Tygerberg Hospital og professor ved Stellenbosch University i Cape Town, og vi deler fortsat samme ambition - at give patienter med sjældne sygdomme en diagnose.

- Ligesom dengang med Shahida, så håber jeg at komme hjem fra Sydney med nogle langvarige relationer til udenlandske fagfæller, så jeg ikke kun lærer de fire uger, jeg er afsted, men fremadrettet kan idéudvikle og sparre sammen med dem om udviklingen inden for vores felt.

 

Om Internationaliseringspuljen

Internationaliseringspuljerne ved hhv. Region Midt og på AUH understøtter den internationale profilering ved at sikre udviklingen af særligt de højtspecialiserede funktioner ved tilegnelse af relevante nye diagnostiske og terapeutiske principper på førende udenlandske institutioner.

Puljerne henvender sig til alle fagpersoner, herunder også administrative i det omfang opholdet tilfører internationale erfaringer inden for det administrative felt.