27.11.2022

Aarhus Universitetshospital har sammen med Center for Patientrapporterede Oplysninger (AmbuFlex) modtaget 6,1 millioner kroner fra Region Midtjylland til forskningsprogrammet ”Behovsstyret sundhed og digitale løsninger”.

Projektet skal finde frem til løsninger, der bidrager til den digitale transformation af vores sundhedsvæsen og samtidig tager højde for forskellige digitale kompetencer blandt borgerne, så alle kan følge med.

Digitale løsninger som understøtter transformationen af sundhedsvæsenet

Programmet ledes af professor i reumatologisk sundhedstjenesteforskning Annette de Thurah fra AUH i samarbejde med Liv Schougaard fra AmbuFlex.

Om baggrunden og forventningerne til projektet siger Annette de Thurah: 

- Vi ønsker med dette forskningsprogram at evaluere og implementere behovsstyrede interventioner for patientforløb, der baserer sig på digitale løsninger. I fremtiden vil der blive flere ældre borgere og antallet af multisyge vil stige. Borgerne vil stille høje krav til sundhedsvæsnet og vil også forvente at spille en central rolle i deres egen behandling.

- Et middel til at opnå dette er den digitale transformation, som muliggør udvikling af nye digitale løsninger inden for såvel somatiske som psykiatriske sygdomme. Nogle af de digitale løsninger der kan understøtte en transformation af sundhedsvæsnet, er løsninger, der anvendes i den enkelte patients forløb med fokus på henholdsvis at styrke kvalitet og tilgængelighed af forløbsoverblik, patientinformation og vejledning samt anvendelsen af Patientrapporterede Oplysninger (PRO), siger hun.

Alle borgere skal kunne følge med

De nye løsninger i forskningsprogrammet baseres derfor på brugerinvolvering og udvikles efter en brugerrettet strategi (’fit for purpose’). Det skal resultere i løsninger, der kan implementeres i daglig klinisk praksis og tager højde for forskellige individuelle behov og digitale kompetencer.

Forskningsprogrammet løber fra 2024-2026 og er inddelt i syv arbejdspakker, der bl.a. fokuserer på at udvikle løsninger baseret på PRO tilpasset borgere med forskellige kompetencer og behov, at undersøge effekterne af PRO og de sundhedsprofessionelles rolle i implementeringen samt anvendelsen i klinisk praksis. De syv arbejdspakker er:

  1. Anvendelse af digital PRO til ældre kræftpatienter
  2. Anvendelse af digitale PRO til patienter med polymyalgi
  3. Digital understøttelse til patienter med bipolar lidelse
  4. PRO og digitale værktøjer: involvering, læring og selvforvaltning i sundhedsvæsenet
  5. Sundhedsøkonomisk analyse af digitalt tilbud til kronisk nyresyge
  6. Digitalt forløb for patienter inflammatorisk tarmsygdom
  7. Klinikeres oplevelse af kompetence, faglig identitet og afstand i digitale patientforløb