23.05.2022

Mere end 200 medarbejdere var samlet til symposiet, hvor formålet var at understøtte og fremtidssikre stærke forskningsmiljøer på tværs af specialer, fag, professioner og ikke mindst generationer på AUH.

Dagen blev indledt med oplæg fra sygeplejefaglige direktør Susanne Lauth om visionerne og retningen for den sundhedsvidenskabelige forskning, inden programmet bød på oplæg om tværfaglig forskning, samarbejdet mellem AU og AUH, akademiske karriereveje, vores medlemskab af EUHA og fremtiden.

Et vigtigt initiativ og et godt udgangspunkt

 

Jens Otto Lunde fra hormon- og knoglesygdomme var en af de kliniske lærestolsprofessorer, som havde fundet plads i auditoriet. Om dagen sagde han:

- Det var en meget inspirende dag med en opløftende stemnig. Et vigtigt initiativ, som resulterede i en spændende dag, hvor man fik indsigt i mange af de forskellige forskningsområder, de sundhedsvidenskabelige professioner på AUH arbejder med. På den måde var dagen også et godt afsæt til det arbejde, vi står overfor i forhold til implementeringen af AU's og AUH's fælles forskningsstrategi, hvor samspillet mellem den medicinske og de sundhedsvidenskabelige professioners forskning spiller en vigtig rolle.

"Fedt med et indblik i mulighederne som ung forsker"

Om symposiet siger sygeplejerske Nanna Fauerholdt og fysioterapeut Frederik Foldager, som begge har en sundhedsfaglig kandidat og stor interesse i en karriere inden for forskningen:

- Det er fedt at få indblik i de forskellige karriereveje på AUH. Jeg står selv og skal videre fra min kandidat til forhåbentligt at tage en PHD, så det er spændende at høre, hvordan andre er kommet videre derfra. Det giver mig en god idé om, hvilke muligheder der er for en som mig fremover, og hvilke forskellige forskningsmiljøer, jeg kan opsøge, siger Nanna Faurholdt.

- Jeg synes, det var interessant at høre om ansvarsfordelingen, og at det også er op til ledelsen at stille et miljø til rådighed, som fordrer vores muligheder for at drive forskning. Man kan nogle gange godt føle, at man står lidt alene i at få det hele til at klappe med blandt andet at søge midler fra fonde, så det var fedt at få sat lidt ord på, at det gør vi selvfølgelig ikke, siger Frederik Foldager.

Vi bygger EUHA på en database bestående medlemmernes tanker og idéer

Klokken 13 blev scenen indtaget af to af dagens keynote speakers; ledende sygeplejersker fra Karolinska Universitetshospital og EUHA Nursing Network repræsentanter Katerina Meijers og Carolin Nymark.

Katerina og Carolin kom i deres oplæg blandt andet ind på, hvordan man i EUHA-sammenhæng arbejder med at finde løsninger til nogle af de fælles udfordringer, som medlemmerne af netværket står overfor.

- At komme her i dag har været en mulighed for at række ud hånden ud og vise, hvad medlemskabet i EUHA tilbyder, og hvordan det kan bruges. Og så er det spændende at høre, hvad I arbejder med på AUH, og hvad retningen for jeres forskningsstrategi er. Det giver os et bredere perspektiv og indblik i, hvad I arbejder med og hen mod, sagde Katerina Meijers.

- Jeg tror, at man skal prøve at forstå, at et EUHA-medlemskab gør Europa meget mindre, fordi man som medlemmer nemmere kan samarbejde om de problemstillinger, som er vigtige, at vi tager stillinger til sammen, sagde Carolin Nymark.

- Man kan sige, at vi bygger EUHA på en database bestående af medlemmernes tanker og idéer, afsluttede Katerina Meijers.

 

Som dagens sidste keynote speaker gik Kirsten Lomborg ned foran de interesserede tilskuere og leverede et oplæg om refleksioner over de sundhedsvidenskabelige professioners forskning og deres samfundsmæssige mandat og fremtid.