Læge og PhD-studerende Jesper Nors og professor Claus Lindbjerg Andersen fra Molekylærmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital og Institut for klinisk medicin på Aarhus Universitet. Foto: Jens Løgstrup.
Læge og PhD-studerende Jesper Nors og professor Claus Lindbjerg Andersen fra Molekylærmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital og Institut for klinisk medicin på Aarhus Universitet. Foto: Jens Løgstrup.

17.11.2023

Flere faktorer medvirker til en markant forbedring af overlevelsen efter tarmkræftdiagnose i Danmark. Kombinationen af tidlig opsporing ved hjælp af screeningsprogrammet og gode behandlingsmuligheder er de vigtigste årsager til, at hele 85 procent i dag overlever diagnosen uden at få tilbagefald.

Gennem de seneste 20 år er risikoen for tilbagefald efter behandling for tarmkræft i Danmark faldet markant. Så meget at 85 procent af patienterne i dag overlever tarmkræft uden at få tilbagefald. Det viser et registerstudie udført af forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Studiet offentliggøres i det anerkendte tidsskrift JAMA Oncology den 16. november.

Tarmkræft kan, hvis det diagnosticeres inden det har spredt sig til andre organer, behandles med operation, og for nogle efterfølgende kemoterapi. Da den største risikofaktor for at dø af tarmkræft er tilbagefald af sygdommen i form af metastaser, tilbydes alle patienter et kontrolprogram efter behandlingen. Det nye studier viser at risikoen for tilbagefald er faldet med 10 procentpoint for alle sygdomsstadier fra 2004 til 2019.

Professor Claus Lindbjerg Andersen og læge og PhD-studerende Jesper Nors fra Molekylærmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital og Institut for klinisk medicin på Aarhus Universitet står bag studiet, der har indsamlet data fra samtlige 34.000 patienter, som har fået stillet diagnosen tyk- eller endetarmskræft i Danmark i perioden 2004-2019. Forløbet efter diagnosen er fulgt frem til 2023.

Tidlig opsporing ved screening

- Der er sket markante forbedringer i løbet af den periode, vi har undersøgt. Den kirurgiske behandling er forbedret, og siden 2014 er alle danskere i alderen fra 50-75 år blevet tilbudt screening for tarmkræft. Forbedringerne er effekten af de generelle kræftplaner fra 2005, 2010 og 2016, men også af mere specifikke tarmkræftinitiativer, herunder indførelsen af tarmkræftscreening i 2014. Vi kan se, at der er særlig lav risiko for tilbagefald for de patienter, der blev diagnosticeret ved screening, fortæller Jesper Nors.

Og der er flere fordele ved den tidlige opsporing:

- Når tarmkræft opdages ved screening, er det typisk inden der overhovedet optræder symptomer. I disse tilfælde kan vi ofte nøjes med et kirurgisk indgreb og undgå eller reducere efterfølgende kemobehandling, hvilket igen betyder færre senfølger, tilføjer Claus Lindbjerg.

Begge forskere har derfor en kraftig opfordring til alle danskere mellem 50 og 75 år: Husk at deltage i screeningsprogrammet – det er en lille indsats med et meget stort potentiale.

Perspektiv: Individuel opfølgning

I og med at så mange tarmkræftpatienter undgår tilbagefald, bliver det aktuelt at kigge på opfølgningen. Traditionelt har alle patienter fået tilbudt samme opfølgningsprogram i form af kontroller i efterforløbet.

- Nu kan vi se, at de, der er kommet tidligt i behandling, ikke har større risiko for tilbagefald, end de har for at få en anden kræftsygdom. Derfor bør vi overveje om der er andre steder, hvor vi vil få mere effekt af at anvende de ressourcer, der i dag bruges på tilbagefaldsopsporing. Vi kunne for eksempel bruge ressourcerne på opsporing og behandling af senfølger, som påvirker livskvaliteten negativt hos en stor andel af patienterne, slutter Jesper Nors.

Dermed peger undersøgelsen også på en af løsningerne til at aflaste et presset sundhedsvæsen, idet et mere individuelt perspektiv på opfølgning vil betyde mindre ressourcetræk.