23.06.2023

Med en intern uddannelse for plejepersonalet på Mave- og Tarmkirurgisk afdeling, sikrer afdelingen en løbende kompetenceudvikling af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i de forskellige afsnit. 

Akutte kirurgiske tilstande, inflammatoriske tarmsygdomme og avanceret cancerkirurgi i bækkenet.

Er blot nogle af de emner, som står på skemaet, når sygeplejersker fra mave- og tarmkirurgisk afdeling møder ind til en intern uddannelse inden for sygepleje, som løber af stablen to gange om året.

Uddannelsen som har kørt siden efteråret 2021 og består af 37 timers undervisning fordelt over fem uger, hvor de deltagende sygeplejersker har fokus på de mave-tarmkirurgiske emner, som de kan komme til at stå med i hænderne ude i de forskellige afsnit.

Om formålet og de hidtidige resultater siger klinisk sygeplejespecialist og en af initiativtagerne til uddannelsen Ida Hovdenak:

- Formålet med uddannelsen har hele tiden været at højne de sygeplejefaglige kompetencer indenfor det mave-tarmkirurgiske speciale. Vores speciale er meget komplekst og sætter store krav til den sygepleje, som bliver leveret, og derfor er det også ekstra vigtigt, at vi har et fokus på vedvarende kompetenceudvikling internt i afdelingen, så vi sikrer et højt fagligt niveau.

- Tilbagemeldingen har indtil nu været, at uddannelsen giver en større faglig interesse i specialet. At det øger ens engagementet i specialet, og giver en større viden på tværs af subspecialerne, hvilket jo er med til at påvirke det generelle samarbejdsklima i afdelingen. Det er vi rigtig glade for, siger hun.

Det dybere indblik i specialerne øger kvaliteten af plejen

Målgruppen til uddannelsen er i første omgang sygeplejersker, der har været ansat på MTK i minimum et år. Siden det første hold i efteråret 2021 gennemførte uddannelsen, har der i alt været fire hold igennem.

Det sidste hold færdiggjorde uddannelsen i slutningen af maj og her var Kristian Dahlerup Aalbæk og Julie Andersen med på skolebænken.

Om den interne uddannelse siger de:

Kristian Dahlerup Aalbæk, sengeafsnit 2:

 

- I løbet af de to ugers undervisning har jeg fået et større overblik og indblik i patientforløb og behandlingen. Både hvad angår de patientgrupper, jeg ser hver dag på sengeafsnit 2, men også dem, som kun sjældent kommer på vores sengeafsnit. På den måde er jeg blevet klogere på mit eget speciale, men jeg har også lært noget om de patienter, som måske ikke er så specialerettet mod vores sengeafsnit. Det giver en bredere forståelse af hele vores afdeling og det tror jeg er vigtigt for den pleje jeg skal yde dag til dag. Jeg får ligesom en bedre fornemmelse af, hvad de patienter jeg passer, går i møde fremadrettet.

 

- Helt konkret er jeg blevet klogere på væsketerapi, smertebehandling og adskillige fakta på de patienter, som jeg ser oftest, hvilket hjælper mig til at give patienterne bedre vejledning og støtte til den situation, de står i, siger Kristian.

 

Julie Andersen, sengeafsnit 3, (akut kirurgi)

 

Det har været spændende at få et dybere indblik i de andre specialer og få undervisning i smertebehandling, stomipleje mm. Det højner mit faglige niveau som sygeplejerske. Vi lærer om de forskellige operationer inden for specialerne, og er derfor i stand til at informere patienterne på et helt andet niveau, hvilket forhåbentligt kan være med til at øge den patientoplevede kvalitet. 

 

- På akutafsnittet har vi en fælleskoordinatorfunktion, hvor vi fordeler patienterne ud til de andre afdelinger, og der må man bare sige at, at det giver rigtig god mening, at vi ved så meget om hele vores afdeling som muligt, så vi kan besvare spørgsmål fra patienten og sende dem i den rigtige retning, hvis der er brug for det, siger Julie.

 

På længere sigt er målsætningen, at alle sygeplejersker og sosu-assistenter ansat i MTK skal have gennemført uddannelsesforløbet.