30.06.2022

Da AUH i november sidste år takkede 'ja' til invitationen om at blive en del af European University Hospital Alliance (EUHA), trådte vi ind i et samarbejdsnetværk bestående af eliten inden for Europæiske universitetshospitaler.

Som en del af samarbejdet mellem medlemshospitalerne er AUH så for nylig blevet koblet på EUHA's Nursing Network, som er et netværk af sygeplejefaglige forskere og klinikere fra nogle af verdens førende universitetshospitaler.
 
Ifølge klinisk forsker på AUH og professor Pia Dreyer betyder AUH's tilstedeværelse i EUHA's Nursing Network, at AUH kommer til at sidde med ved bordet, når de fælles udfordringer i sygeplejen bliver diskuteret og de helt store strategiske træk tages på den internationale scene.
 
- I Tyskland, Holland og Sverige står de over for de samme udfordringer, som vi gør herhjemme. Der er for få sygeplejersker og den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere patienter, en aldrende befolkning, stigende levealder mm. Sådan ser det ud i det meste af Europa, og derfor er det vigtigt, at vi arbejder sammen på tværs af landegrænser for at finde på løsninger.

- Ved at være med i EUHA's Nursing Network har vi en helt fantastisk mulighed for at være med i diskussionerne om, hvordan vi leder sygeplejen i et internationalt perspektiv og vi får medindflydelse på, hvordan millioner af Europæiske borgere vil modtage sygepleje i fremtiden.  

- Næste gang vi mødes hos Karolinska har vi fokus på emnerne fald, smerter og delirium. Og for at det ikke "kun" bliver forskerjargon og store penselstrøg, så er hvert medlemsland blevet bedt om at invitere tre sygeplejersker fra sengeafsnittene med, så de sygeplejersker, som står med udfordringerne i hænderne til hverdag, er med i idéudviklingen. Den tilgang synes jeg er rigtig sund, siger Pia Dreyer.

Ud over at sidde med ved de store diskussioner om retningen for fremtidens sygepleje, så giver tilstedeværelsen i EUHA's Nursing Network også adgang til at deltage i større forskningsprojekter og søge store europæiske fonde, som vi på AUH ellers har svært ved at søge indenfor sygeplejen.  Det kan i sig selv få stor betydning for, hvor hurtigt forsknings- og udviklingsprojekter inden for sygeplejen i Europa bliver forvandlet til konkret praksis ude i klinikken.

Fakta om European University Hospital Alliance (EUHA)

EUHA blev dannet i 2017 af 9 universitetshospitaler fra forskellige europæiske lande i Europa, som kunne se en fordel i at styrke deres ekspertise og innovation ved at dele ekspertviden og erfaring med andre stærke universitetshospitaler.

EUHA er nu en organisation bestående af Europas førende universitetshospitaler: 

 • Karolinska Universitetssjukhuset (Sverige)
 • Charité (Tyskland)
 • Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus (Spanien)
 • UZ Leuven (Belgien)
 • King's Health Partners (Storbritannien)
 • Ospedale San Raffaele (Italien)
 • Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (Frankrig)
 • Erasmus MC (Holland)
 • The Medical University of Vienna / Vienna General Hospital (Østrig)
 • Aarhus Universitetshospital (Danmark)
 • Universitätsspital Zürich (Schweiz)

Administrerende direktør for Universitetshospitalet i Wien, Herwig Wetzlinger, er præsident for EUHA, som har sekretariat i Barcelona.

Netværk og arbejdsgrupper i EUHA

The European University Hospital Alliance (EUHA) arbejder strategisk indenfor bl.a.:

 • Værdiskabelse for patienten
 • Sjældne sygdomme
 • Digitalt sundheds- og datasamarbejde
 • Innovative behandlinger
 • Politik
 • Sygeplejenetværk
 • HR chef-netværk
 • Personaleudveksling
 • Innovation
 • Rådgivning og sparring
 • Forskningsledelse
 • Forskningssamarbejde på tværs I EUHA
 • Klinisk forskning
 • Ansvarlig forskningspraksis og innovation
 • Transformation af sundhedsvæsenet