Fra venstre Rikke Würtz, Merete Agergaard og Susanne Lauth. Foto: Ida Vang.

21.08.2023

Regeringen, KL og Danske Regioner har udpeget Merete Agergaard, direktør i Skattestyrelsen, Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitets-hospital og Rikke Würtz, kommunaldirektør i Morsø Kommune, som ledelses-ambassadører for 2023-2025. Det er første gang i initiativets historie, at hver delsektor er repræsenteret i samme periode med en ambassadør, og at ambassa-dørskabet varer i to år.

Tre offentlige topchefer skal dele erfaringer og perspektiver i debatten

Ledelsesambassadørerne skal være med til at styrke og inspirere debatten om offentlig ledelse med egne erfaringer og perspektiver fra deres ledelseshverdag i hver sin del af den offentlige sektor. Derudover skal de bidrage til samtalen om, hvordan vi styrker samarbejdet og fællesskabet på tværs af den offentlige sektor, bl.a. ved at sætte spot på de muligheder og barrierer, der ligger i et tværgående ledelsessamarbejde.

Merete Agergaard har været direktør i Skattestyrelsen siden 2018. Hun har tidligere været direktør i SKAT og Arbejdsskadestyrelsen samt afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet og Koncern HR- og Kommunikationschef i Miljøministeriet. Hun er uddannet jurist fra Københavns Universitet.


Rikke Würtz har været kommunaldirektør i Morsø Kommune siden 2016. Hun har tidligere været vicekommunaldirektør i kommunen samt været chef for Social og Sundhed og Trivsel og Sundhed. Før det var hun adm. direktør på Københavns Privathospital. Hun er uddannet i strategi og ledelse fra Aarhus Universitet.

Susanne Lauth har været sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital siden 2021. Før det var hun Sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus og har tidligere været vicedirektør på Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy samt programchef, oversygeplejerske og afdelingssygeplejerske på Vejle Sygehus. Hun er uddannet sygeplejerske fra Vendsyssel Sygeplejerskeskole i Hjørring med en række efteruddannelser i ledelse.

Rikke Würtz, Susanne Lauth og Merete Agergaard tiltræder som ledelsesambas-sadører 1. september 2023. Ambassadørskabet løber til og med 31. august 2025.

Læs mere om Susanne, og hvad hun kommer til at fokusere på i sit ambassadørskab her.

Læs Altingets artikel om de tre ledelsesambassadører her

Om initiativet

Ledelsesambassadørerne skal være med til at sætte fokus på offentlig ledelse og perspektivere aktuelle trends og dagsordener, hvor offentlig ledelse kan gøre en positiv forskel for opgaveløsningen i den offentlige sektor, herunder f.eks. praksisnære implementeringserfaringer, velfærdsledelse mv. samt gode eksempler på vellykket offentlig ledelse. Initiativet skal samtidig bidrage til at styrke debatten og samtalen om tværoffentlig ledelse, herunder opgaveløsningen i den offentlige sektor.

Initiativet har fungeret siden 2019 og blev med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2023 besluttet videreført i perioden 2023-2026. I perioden 2019-2022 har der været tre forskellige ledelsesambassadører udvalgt for en etårig periode fra henholdsvis den statslige, regionale og kommunale delsektor. Tidligere ambassadører tæller Søren Kryhlmand, departementschef i Beskæftigelsesministeriet (2021-2022), Jette Runchel, tidligere kommunaldirektør i Albertslund Kommune (2020-2021) og Dorthe Crüger, tidligere koncerndirektør i Region Hovedstaden (2019-2020).