Lærestolsprofessor Signe Borgquist og Phd-studerende Sixten Harborg fra Kræftafdelingen. Foto: Tonny Foghmar

16.10.2023

Særligt patienter med svær overvægt har en væsentligt dårligere brystkræftprognose. I den danske befolkning har hele 51% overvægt med BMI på over 25, og 18% med BMI over 30.

Lærestolsprofessor Signe Borgquist og Phd-studerende Sixten Harborg fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital/Aarhus Universitet har stået i spidsen for det nye studie, som er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift JAMA Network Open den 13. oktober 2023.

Læs artiklen her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37831449/

De mener, at der er grund til at tage resultaterne til efterretning både blandt sundhedsprofessionelle og borgere.

- Med svær overvægt i stigning over hele verden giver vores resultater anledning til bekymring og antyder, at nogle patienter med brystkræft muligvis ikke opnår optimal gavn af deres kræftbehandling, fortæller Signe Borgquist.

Interessant for såvel patienter som sundhedsprofessionelle

Studiet rummer et vigtigt budskab til hele befolkningen ved at kaste lys over den relativt ukendte sammenhæng mellem overvægt og helbredelse af brystkræft:

- Potentielt kan studiet bidrage til at udbrede vigtigheden af at opretholde en sund vægt. Dette er relativt velkendt for hjerte- og karsygdomme, men mindre kendt inden for eksempelvis brystkræft, forklarer Sixten Harborg.

Men også blandt sundhedsprofessionelle kan der mangle viden om sammenhængen mellem overvægt og brystkræft:

- Sundhedsprofessionelle bør være opmærksomme på overvægt og svær overvægt, når de behandler brystkræftpatienter, fortsætter Sixten Harborg og opfordrer samtidig til flere forskningsundersøgelser:

- Vi må afdække, hvordan prognosen for brystkræftpatienter med overvægt og svær overvægt kan forbedres. Forskningsfokus bør rettes mod optimering af behandling af patienter med brystkræft og svær overvægt.

Tilrettelægning af behandling under hensyntagen til overvægt

En væsentlig del af den medicinske behandling efter en brystkræftoperation består i dag af antihormonbehandling, såkaldt aromatasehæmmere, og gives til patienter baseret på en standarddosering og en one-size-fits-all tilgang. Men resultaterne fra dette studie opfordrer til mere forskning, for at finde den optimale tilgang til behandling af brystkræftpatienter med svær overvægt.

- Det vil være gavnligt at undersøgere nærmere, hvordan vægttab gennem fysisk aktivitet kan forbedre prognosen for brystkræft samt på sigt potentielt lede til ændringer i de nuværende retningslinjer for patienter med hormonfølsom brystkræft. Fremtidige studier kunne med fordel undersøge om patienter med svær overvægt skal have en anden dosis eller andet præparat af deres anti-hormonelle behandling eller få tilføjet yderligere behandlinger som for eksempel et træningsprogram med fysisk aktivitet, foreslår Signe Borgquist.

Mere om kræft og svær overvægt

Der er oprettet et nationalt netværk for forskning i svær overvægts indvirkning på kræft (www.obecare.dk), hvor flere forskningsprojekter for at komme sagen nærmere er blevet skudt i gang.

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Et befolkningsbaseret kohorte-studie på data fra Dansk Brystkræftsgruppes kliniske registre.

Samarbejdspartnere: Deirdre Cronin-Fenton, Maj-Britt Raaby Jensen, Thomas P. Ahern, og Marianne Ewertz.

Ekstern finansiering: Jeppe Juhl Memorial Foundation, Health Research Foundation of Central Denmark Region, Institute of Cancer Research Aarhus, Danish Cancer Research Foundation, Wørzner Memorial Foundation, Eva and Henry Frænkels Memorial Foundation, Astrid Thaysens Grant for Medical Research, Manufacturer Einar Willumsens Memorial Grant,  Helga and Peter Kornings Grant, Danish Cancer Society, and Aarhus University.

Interessekonflikter: Maj-Britt Raaby Jensen (medforfattere) har modtaget mødeudgifter og personlige honorarer for at være medlem af Novartis' rådgivende udvalg, dog uden for det gældende studie. Der ingen andre interessekonflikter.