Fra venstre kaospiloten Anthon Khorami , KBU-læge Sara Schwartz og cheflæge i Hormon- og knoglesygdomme Else Vestbo

04.05.2023

Forandringer kræver ikke altid kommissorier, styregrupper, projektgrupper og møderækker. Faktisk var Sara Schwartz, som er læge under klinisk basisuddannelse (KBU) på Hormon- og Knoglesygdomme, i gang med at få mere klinikarbejde ind i KBU-forløbet efter sin første måned på afdelingen.

Yngre læger på banen

Sara har haft en helt lavpraktisk tilgang, der handler om dialog i hverdagen.

Historien om Sara starter med, at afdelingsledelsen får mulighed for at udpege yngre læger, som gerne vil arbejde med noget organisatorisk under deres ophold på afdelingen. De yngre læger bliver tilbudt sparring i form af jævnlige møder med en kaospilot, som er under sidste del af sin uddannelse. Indsatsen hedder "Yngre læger på banen" og foregår flere steder på hospitalet.

Sara fortæller om sin idé:

- Det jeg gerne ville opnå, var en stejl læringskurve alle de seks måneder, vi er i KBU-forløb på hsopitalet. Som udgangspunkt er vi primært med på stuegang, og det er meget lærerigt, men mange af specialets udfordringer findes i klinikken. Så begyndte jeg at afsøge, hvordan det kunne lade sig gøre, at få KBU-lægerne med der.

Det viste sig hurtigt, at ved at opsøge og tage en snak med de relevante kolleger, så kunne det sagtens arrangeres, at KBU-læger kom mere i klinikken. Hun var været god til at spotte nøglepersoner og tage en snak med dem som en del af hverdagen. Det tilskriver Sara i høj grad afdelingens kultur:

- Jeg har oplevet stemningen og miljøet på Hormon- og Knoglesygdomme som åbent og positivt over for en ny tilgang. Alle har været med på at afprøve min idé, og ingen har været afvisende. Der er en udpræget grad af frihed under ansvar, fortæller Sara.

Ledelsesopbakning til Yngre læger på banen

Det bekræfter cheflæge Else Vestbos syn på forløbet også:

- Jeg ser altid med nysgerrighed på de input, nye øjne kan bidrage med. Og jeg undgår helt at sige "det har vi prøvet", for mulighederne for at få noget til at lykkes på en ny måde er nærmest uendelige. Det er også i min interesse, at yngre læger får øjnene op for vores speciale.

Den store grad af tillid, åbenhed og ligeværdighed har været en forudsætning for at lykkes med mere ambulatorietid til KBU-lægerne. Og Sara glæder sig over at være kommet i mål:

- Nu bliver det springende punkt at gøre projektet selvkørende, så det fortsætter efter min tid.

På spørgsmålet om Saras gode netværksevner skal bruges som leder eller læge fremadrettet er hun uafklaret:

-  Jeg kan virkelig godt lide at optimere, men jeg har ikke behov for at bestemme over andre, siger hun.

Else Vestbo tilføjer:

- Og det er jo i virkeligheden det, god ledelse handler om.

Chefsygeplejerske Mette Abildgaard høj uddyber:

- Dette projekt afspejler på fineste vis den resiliente kultur i afdelingen. Vores ledelsesstil understøtter den kultur ved netop at give plads til de gode ideer. Det er vigtigt, at nye kolleger hurtigt erfarer, at der under ansvar er højt til loftet i Hormon- og knoglesygdomme, og man kan fint kan tage ledelsen i egen hånd, undersøge og udfordre ‘det vi plejer.’ Det gavner os alle, når vi deler ledelsen og forstår, at ledelse i langt højere grad handler om at skabe rammer, relationer og samarbejde - og meget mindre om at bestemme.

Kaospiloten Anthon Khorami bag projekt Yngre læger på banen har oplevet Saras udvikling undervejs meget positivt:

- Jeg oplever Sara og hendes projekt som et godt eksempel på hvordan motivationen bag en dygtigere lægelig faglighed går i perfekt samspil med at lede en forandringsproces. Det har gjort min rolle som katalysator aftagende i løbet af projektet. Og det må være den bedste succes for vores samarbejde og den videre implementering.