Elisabeth Bendstrup, lærestolsprofessor på Lungesygdomme. Foto: Mitwerk

27.04.2023

Tuberkulose var den store lungesygdom i starten af 1900-tallet, hvor den kostede 5-6.000 menneskeliv om året i Danmark. Vel at mærke ud af en befolkning på 2,5 millioner mennesker.

Tuberkulosestation udenfor afdelingen

Tuberkulosestationen udenfor afdelingen på Aarhus Kommunehospital i 1926. Foto: Åge Fredslund Andersen
Aarhus kommunehospital havde ikke en afdeling til tuberkulosepatienter, og derfor havde Aarhus kommune sammen med Aarhus amt en aftale med det private Sankt Josephs hospital på Frederiksbjerg om, at man kunne henvise tuberkulosepatienter hertil.
 
I 1923 stod kommunehospitalets egen tuberkuloseafdeling klar, og doktor Otto Lassen fra Sankt Josephs hospital skiftede arbejdsplads til det offentlige sygehus. Der var stadig ikke anden behandling end isolation og frisk luft, om end doktor Lassen også havde en vis fidus til fløde og æg i patienternes kost.
 
Tuberkulosen rasede stadig i 1926, og der blev knyttet en tuberkulosestation til afdelingen. Den blev drevet af Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse, som havde til formål at begrænse sygdomsspredningen og oplyse befolkningen om smittefaren.
 

Nutidens lungesygdomme

100 år senere samarbejder lærestolsprofessor Elisabeth Bendstrup også bredt med både kommune og region om forskning til gavn for patienter med lungesygdomme.
 
I dag findes der effektive behandlinger mod en række lungesygdomme, og tuberkulose – som stadig findes – kan behandles med en effektiv omend langvarig antibiotikakur.
 
- Vi står på skuldrene af mange års opbygning af viden om nogle af de store folkesygdomme. I dag kan vi dog langt mere end doktor Lassen havde mulighed for. For blot at nævne et par eksempler, kan vi tage kryobiopsier, som er fryseprøver fra patienternes lungevæv, hvilket gør diagnose af sjældne sygdomme langt mere effektiv og sikker. Vi kan sætte ventiler i lungen hos patienter med for store lunger (Emfysem) og masser af andre ting, som vi vil fortælle om i forbindelse med vores 100-års jubilæum, fortæller Elisabeth.
 
I løbet af den kommende tid vil Aarhus Universitetshosptial løbende fortælle om nutidens afdeling for Lungesygdomme, som også vil blive fejret med forskellige begivenheder i jubilæumsperioden.
 
Inspiration og billeder er fundet i bogen "På stuegang i Aarhus" af Doron Håhr.