Shila Mikkelsen, oversygeplejerske og Lotte Andersen, udviklingssygeplejerske, begge fra Hjertesygdomme.

06.06.2023

Sygeplejersker hører ofte sig selv omtalt, som "dem der holder i hånden." Det gør de også, men på Hjertesygdomme Laboratorium 2 arbejder sygeplejegruppen systematisk med at sætte ord og værdi på sygeplejen. Det kommer til udtryk i afdelingens daglige arbejde og kommer både kollegaer og patienter til gavn.

Tilgangen kaldes Fundamentals of Care (FoC) og er en begrebsramme, som bruges til at skabe fokus på vigtigheden af at yde en situationsorienteret og personcentreret sygepleje, der imødekommer patientens behov for sygepleje på en kompetent, respektfuld, personlig og empatisk måde.

Oversygeplejerske Shila Mikkelsen og udviklingssygeplejerske Lotte Andersen skal præsentere deres erfaringer med implementeringen af denne begrebsramme på en stor International Council of Nurses (ICN) konference i Montreal i juli måned.

På Hjertesygdomme Laboratorium 2 medvirker sygeplejerskerne blandt andet ved invasive procedurer som undersøgelse af kranspulsårer, behandling med ballonudvidelser, lukning af hjerteøret, indsættelse af en kunstig hjerteklap og akut blodprop i hjerte og lunger.

- Vi arbejder i et højteknologisk operationsmiljø, og vores patienter er vågne under indgrebene. Vi må ikke glemme kernen i plejeopgaven, selv om det hele både går hurtigt og er meget effektivt, fortæller Lotte og fortsætter:

- I vores kommunikation med patienten har vi øget bevidstheden om for eksempel ordvalget. Et eksempel er, i stedet for at sige, "Nu giver jeg dig lidt beroligende medicin", kan vi nu sige "Nu giver jeg dig beroligende medicin." Vi er klar over, at formuleringen "lidt beroligende" kan få patienten til at spekulere over "hvorfor kun lidt?" eller "får det overhovedet en beroligende virkning?"

- Der er nogle af vores kollegaer, som siger "Er det ikke bare det, vi altid har gjort?", og det er netop pointen. FoC er ikke noget nyt, men begrebsrammen er med til at sætte ord på vores sygepleje, forklarer begge sygeplejersker.

Et andet eksempel er brugen af den viden, sygeplejerskerne har indsamlet om patientens tilstand forud for indgrebet:

- I vores korte møde med patienten, er vi blevet mere opmærksomme på patientinddragelsen, ved for eksempel at sige: "Hvad skal jeg være særligt opmærksom på hos dig?" hvilket er med til at skabe en tryg og patientsikker situation, forklarer Shila.

Shila og Lotte oplever, at tiltaget er blevet taget godt i mod af sygeplejegruppen. De har siden 2021 arbejdet meget konkret med FoC og ser tiltaget som et pågående udviklingsprojekt, der sætter sygeplejen på dagsordenen og på samme tid værdisætter og højner fagligheden.