Hver tredje uge arbejder sygeplejersker i kombistillinger på Hjertesygdommes sengeafsnit i klinik 1 og 2. Og en weekend om måneden tager ansatte i delestillinger i klinik 1 og 2 en weekendvagt i et af sengeafsnittene.

Initiativet med de såkaldte kombi- og delestillinger på Hjertesygdomme startede i 2018 ud som en måde at stoppe sivningen af de erfarne sygeplejersker og tiltrække nye medarbejdere til sengeafsnittene.

Det har virket. Men udover fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere har de alternative stillinger også været med til at give medarbejderne et bedre indblik i patientforløbet og gøre sygeplejen i afdelingen mere alsidig.

Et ekstra indblik i patientforløbet

Birgitte Abildtrup var en af de første, som startede i en kombistilling i 2018, hvor hun hver tredje uge arbejdede i klinikken. I dag er hun ansat i en delestilling i klinikken, hvor hun så går den anden vej og arbejder en weekend om måneden i sengeafsnittet.

- Det giver rigtigt meget tilfredshed med ens arbejde, at man både er en del af det akutte og den videre behandling i klinikken. Det giver et ekstra indblik i patientforløbet, der betyder, at man går til sine patienter på en anderledes måde og nemmere kan fortælle patienten om det forløb, de har i vente.

- Og så giver det mulighed for at se afslutningen på et patientforløb - det er en ret fed følelse, siger sygeplejerske i klinik 1 og 2 Birgitte Abildtrup.

Stærkere bånd til patienten

De udtalelser er hendes kollega Lene Koch Hertel enig i. Hun er også ansat i en delestilling og bruger derfor også en weekend om måneden i sengeafsnittet.

- Nu havde jeg min månedlige vagt i sengeafsnittet i weekenden, hvor jeg passede en patient, som skulle have en ny hjerteklap. På et eller andet tidspunkt regner jeg så med at se hende til kontrol i klinikken. På den måde kan man sige, at man i de her stillinger trækker nogle stærke bånd til de patienter, man har med at gøre. Det finder jeg meget tilfredsstillende, siger hun.

Mere alsidig sygepleje

Ud over et bedre indblik i patientens forløb, så er en anden gevinst ved de atypiske stillinger ifølge Berit Falkesgaard, oversygeplejerske på Hjertesygdomme klinik 1 & 2, at der opstår en mere alsidig sygepleje, når der bliver delt viden på tværs af klinik og sengeafsnit.

 

- Når vi hver tredje uge får sygeplejersker ansat i kombistillinger over til os i klinikken, så kommer de med nogle akuterfaringer, som det er godt for os at få genopfrisket. Der opstår en naturlig sparring sygeplejerskerne imellem og ved at sætte hinandens forskellige kompetencer i spil bidrager det til, at vi leverer en mere alsidig sygepleje, siger Berit Falkesgaard.

Fungerer ikke for alle

Selvom initiativet har været en succes, så følger der med initiativets gevinster også nye udfordringer.

- Nogle medarbejdere har fundet det svært at have sin gang i to lejre og to kollegiale grupper. Og det kan være sværere at have en fast tilknytning til ens daglige opgaver, hvis man arbejder i to afdelinger, siger oversygeplejerske på sengeafsnit 3 Birgitte Mærsk.

Den observation er Berit Falkesgaard enig i.

- Det bliver i de her stillinger sværere for sygeplejersken at vedligeholde kompetencer i forhold til afdelingens arbejdsgange og procedurer. Og det bliver eksempelvis sværere at få indsigt i kompetenceniveauet i et sengeafsnit, hvis man har sin daglige gang i klinikken, siger hun.

- Det er udfordringer vi har øje for og arbejder på at løse sammen med vores dygtige medarbejdere, afslutter Birgitte og Berit i fællesskab.

Der er i øjeblikket 8 sygeplejerske ansat i kombistillinger- og seks sygeplejersker ansat i delestillinger.