20.06.2023

IMG_2014 (1).jpg

Sygeplejersker ved hjerte-, lunge- og karkirurgi Mie Birk Andersen og Lone Hedegaard Andersen har med noget så simpelt som en tjekliste udviklet en metode til at undgå, at vigtig information går tabt, når patienter overleveres fra operationsstue til opvågning.

Tjekklisten er resultatet af et udviklingsprojekt, hvori Mie og Lone tog udgangspunkt i emner, som fyldte meget hos kollegerne på opvågning Øst 1 og 2. Her var risikoen for at tabe vigtig information i patientoverleveringen fra læge til sygeplejerske et tema, som gik igen, og det besluttede de to initiativtagere sig så for at gøre noget ved.

- En overlevering fra operationsstue til opvågningsstue kan være og er ofte en situation, hvor man som sygeplejerske skal overskue mange ting på én gang. Lægen har mange vigtige informationer om patientens operationsforløb, vejrtrækning, blodtryk, kroniske smerter osv., som videregives til sygeplejersken samtidigt med, at man skal have sat overvågningsudstyr på patienten og følge de vitale værdier på skærmen.  Og så er det altså nemt lige at glemme, om lægen sagde noget om væskebalancen og planen for smertebehandling, siger intensivsygeplejerske Lone Hedegaard Andersen.

Fire trin til færre opkald og øget patientsikkerhed

Checklisten består af fire trin, som man systematisk skal følge ved overleveringen og det gør ifølge specialeansvarlig sygeplejerske Mie Birk Andersen, at der bliver foretaget færre opklarende opkald til den ansvarlige læge, og at sygeplejersken nu får det hele med i første omgang.

- Med listen ved vi præcis, hvad vi skal igennem. På den måde får vi nogle fælles parametre, vi kan handle ud fra og som overleveringen foregår ud fra. Nu går der færre vigtige information tabt i overleveringen, fordi vi systematisk går igennem en liste, hvor det første vi tjekker er noget så essentielt, som er det den rigtige patient, vi har fat i, siger Mie Birk Andersen

- Til at starte med tænkte mange, om det ikke var lidt overkill. Det er ikke sikkert, at det er relevant at gennemgå hele proceduren hver gang, men den er der, og den gør forløbet mere struktureret. Førhen ringede vi meget til lægen, fordi man ikke lige fik fat i nogle af de væsentligste informationer. Det gør vi ikke rigtigt mere. Nu får vi det ordnet, når vi er sammen ved overleveringen.

- Den strukturerede tilgang til overleveringen gør, at man ved præcis, hvad det er for en patient, man har med at gøre, og det giver en enorm tryghed. Man er bedre klædt på til at tage sig af patienten, og det skaber større patientsikkerhed, afslutter Mie.

Skal præsenteres til hele verden

Den 1 juli tager Mie og Lone med en delegation af andre AUH-sygeplejersker til International Council of Nurses (ICN) konference i Montreal, hvor de skal præsentere deres resultater til sygeplejersker fra hele verden.

- Vi har jo ikke opfundet den dybe tallerken, men vi opfundet en meget operationel metode til at løse et problem, som var grund til frustration og ikke-optimal pleje. Vi håber, at vi kan gøre projektet håndgribeligt for folk verden over, så de kan lade sig inspirere til at gøre noget lignende i på deres afdelinger, siger Lone Hedegaard Andersen.

Fakta om metoden

Metoden som ligger bag checklisten tager udgangspunkt i den allerede kendte ABDCE tilgang, som de to sygeplejersker har modificeret til en opvågningspatients behov.

De fire trin er:

  1. Patienten identificeres og installeres på stuen.

  2. Mundtlig overlevering på kontoret.

  3. Overleveringen indledes med anamnese og beskrivelse af procedure og herefter følges ABCDE modellen.

  4. Plan for patienten
    Herunder ordinationer fra kirurg og anæstesilæge, kontaktoplysninger til læge og eventuelle spørgsmål.

 


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}